НАВЛИЗАМЕ В РЕАЛНИЯ ЖИВОТ С УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ 2

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации стартира през януари работа по проект за ученически практики в рамките на две поредни учебни години. Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост. Проектът продължава политикатана Министерството на образованието и науката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса.

Основна цел

Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Гимназията включи на първи етап от стартирането на програмата ученици от XI клас, които ще работят съвместно с компаниите Technologica, Scale Focus, Musala Soft и Computer Market. Проектите, които ще бъдат разработени са по идея на учениците и решават реални казуси от практиката. Наставниците от компаниите и учителите ще помогнат тези проекти да станат реалност и да намерят своята реализация.

Благодарим на компаниите Musala Soft, Technologica, Scale Focus, Computer Market, които ще бъдат част от този процес и ще бъдат пратньори на нашите ученици в процеса на изпълнение на тяхната първа професионална задача.