НАЙ-ДОБРИТЕ ПРОЕКТИ НА ПЪРВИЯ ВИПУСК ОТ ГИМНАЗИЯТА

В продължение на шест месеца по време на Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, младите програмисти от гимназията планираха и проектираха своите първи цялостни решения по теми избрани от тях. Най-добрите от тях днес презентираха в Учебната фирма на гимназията, като специални гости ни бяха присъствено Мария и Владислав от MusalaSoft, проф. Сотирови от Университет “Асен Златаров”. Екипът на ScaleFocus беше основен спонсор на JAVA дивизията на гимназията. Компанията TechnoLogica консултира и наставлява интересни проекти с управление на хардуер.

Можете да проследите презентациите в канала на гимназията в YouTube, за което специално благодарим на Мартин Мартинов – ученик от десети клав в гимназията.

Ученици изучавали през последната година C# и технологии свързани с този език:
Мартин Стефанов Севов
Калоян Динков Динев
Кристиан Асенов Миланов
Емил Иво Рибарев
Илиян Димитров Илиев + Стоян Николаев Колев
Презентираха комбинация от управление на банки, транспортни схеми, агенции за наемане на работници, дигитално управление на зеленчукова градина, приложение в помощ на диабетиците. Предстое финализиране на идейните проекти, които трябва да са основа за дипломните разработки на учениците през следващата учебна година.
Ученици изучавали през последната година JAVA и технологии свързани с този език:
Мартин Валентинов Атанасов
Александър Костадинов Патрашков
Стефан Георгиев Диомов
Ангел Веселинов Желязков
Пламен Константинов Костов
Демонстрираха своите приложения, които управляат онлайн магазин, технологичен консултант в процеса на избор на снимачна техника, системи за наблюдение на процеси и други.
Можете да проследите презентациите в канала на гимназията в YouTube.
Като финал на се презентира екип от гимназията, който стартира създаването на компютърна игра разработвана на Unity предпазначена за тинейджъри.  Екипът разработващ играта:
Георги Христов Дряновски – CEO; Full-Stack
Ванеса Желязова Кърджева – Lead designer
Димитър Стоянов Василев – Back-end
Иван Иванов Димов – Back-end; DBA
Живко Драгомиров Нанев – Back-end
Мартин Валентинов Мартинов – System Administrator
Можете да видите тяхната реклама в YouTube.