ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

Днес приключи разглеждането на документи за четвърто класиране в гимназията. Класирането е следното за освободеното едно място в специалност Приложно програмиране:

класиране по Вх. № бал място
ОВД-27-7846/30.8.2022 285 1
ОВД-27-7850/30.8.2022 212,5 2
ОВД-27-7847/30.8.2022 199,75 3
ОВД-27-7855/31.8.2022 90 4

Класираният на първо място ученик може да се запише на  02.09.2022, то 8.30 до 16.00 часа в офиса на гимназията, който се намира на адрес: к-с “Меден рудник”, бул. “Захари Стоянов”, Общежитие, ет 2.
Необходимите документи за записване са:

  1. Удостоверение за завършен 7-ми клас /оригинал/;
  2. Заявление за записване /образец, предоставен от комисията/;
  3. Служебна бележка с резултатите от изпитите след 7-ми клас;
  4. Медицинско свидетелство /предоставено при подаване на документите за участие в класирането/;
  5. Здравен картон /може да се представи в срок до 30.08.2018/;
  6. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването /издава се от личния лекар – може да се представи в срок до 30.08.2018/.
  7. Заповядайте! Ще Ви очакваме!

За контакти:
[email protected]
Тел.: 0877 086 622