КЛАСИРАНЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕТО 2022-2023 ГОДИНА

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации всяка година настанява в общежитието към гимназията ученици, които се обучават в дневна форма през предстоящата учебна година. Класирането се осъществява от комисия утвърдена със заповед на директора на гимназията, оценката на кандидатурите е по критериите обявени към Правилника за дейността на общежитието.

Всички родители на ученици, чийто кандидатури са оценени с 9,5 и над 9,5 точки са получили уведомителни електронни съобщения за настаняване в общежитието. Родителите на некласираните ученици са получили уведомително писмо, че на този етап ученикът не е класиран за настаняване.

Настаняването ще се осъществява на 11 септември след 14:00 часа. Моля да носите оригиналите на документите, които сте подали онлайн. Стаите към общежитието разполагат с обзавеждане, необходимо допълнително е спално бельо, възглавница и хигиенни материали.

Напомняме, че дължимите такси за общежитието се заплащат до 10 число на текущият месец. За месец септември Ви молим да внесете такси до 20 септември 2022.
Цените утвърдени с решение на Общински съвет – град Бургас са следните:
За единична стая – 90 лева
За двойна стая – 80 лева
Ако вашето дете не е одобрено за настаняване, можете да разгледате оценката от комисията на място в гимназията.
След 12 септември незаетите стаи в общежитието ще бъдат предоставяни на следващите некласирани ученици от списъка публикуван на сайта на гимназията.

КЛАСИРАНЕ ПО ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

Входящ номер Общ брой точки
ОВД-22-7829 13
ОВД-22-7810 12,5
ОВД-22-7820 12,5
ОВД-22-7849 12
ОВД-22-7766 12
ОВД-22-7784 12
ОВД-22-7803 11,5
ОВД-22-7773 11,5
ОВД-22-7861 11,5
ОВД-22-7812 11,5
ОВД-22-7776 11,5
ОВД-22-7851 11,5
ОВД-22-7807 11,5
ОВД-22-7852 11,5
ОВД-22-7826 11,5
ОВД-22-7808 11,5
ОВД-22-7790 11,5
ОВД-22-7765 11
ОВД-22-7781 11
ОВД-22-7821 10,5
ОВД-22-7775 10,5
ОВД-22-7789 10,5
ОВД-22-7801 10,5
ОВД-22-7783 10,5
ОВД-22-7814 10
ОВД-22-7819 10
ОВД-22-7792 10
ОВД-22-7823 10
ОВД-22-7767 10
ОВД-22-7830 10
ОВД-22-7796 9,5
ОВД-22-7760 9,5
ОВД-22-7763 9,5
ОВД-22-7799 9,5
ОВД-22-7771 9,5
ОВД-22-7795 9,5
ОВД-22-7809 9,5
ОВД-22-7828 9,5
ОВД-22-7822 9,5
ОВД-22-7769 9
ОВД-22-7813 9
ОВД-22-7824 9
ОВД-22-7757 9
ОВД-22-7800 9
ОВД-22-7758 9
ОВД-22-7836 8,5
ОВД-22-7802 8,5
ОВД-22-7756 8,5
ОВД-22-7856 8,5
ОВД-22-7755 8
ОВД-22-7788 8
ОВД-22-7774 8
ОВД-22-7782 7,5
ОВД-22-7768 7,5
ОВД-22-7770 7
ОВД-22-7778 7
ОВД-22-7793 6,5
ОВД-22-7762 6,5
ОВД-22-7791 6
ОВД-22-7777 6
ОВД-22-7761 6