ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОСЛАННИЦИ НА ГРАДА СА ЗАЕДНО ЗА ДОБРИ КАУЗИ

Среща за бъдещо партньорство между посланиците на ПГКПИ и ученици от ПМГ „Акад. Никола Обрешков”

 На 28.02.2023 екипът от младши европейски посланици на ПГКПИ посетиха Природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков”. Там те изнесоха презентация, с която запознаха домакините си със същността на своята дейност.

Пристигайки, посланиците и техните ментори, бяха посрещнати от част от учителския състав на гимназията, които ги придружиха до залата където се проведе самата презентация и последвалата дискусия на тема „Какво е да си младши посланик?”

Използвайки предоставените техника и материални ресурси, екипът на гимназията подготви презентацията, както и наградите предназначени за отговорилите правилно на въпросите в нея…

След като, всичко беше готово и залата се напълни, настана времето да се премине към главната част, а именно „презентация-викторина”.  През цялото време, докато течеше представянето ѝ, към домакините бяха задавани въпроси от свери като: „История на ЕС”, „Бъдещи проекти на ЕС”, „Правата на човека”, „Законодателство” и др.

Раздадени бяха много награди, тъй като младежите от ПМГ показаха висока компетентност в тези области. В последствие, дори след края на самата презентация интересът им не стихна. В следствие на това екипът продължи да задава въпроси, чиито отговори бяха дадени със същия ентусиазъм.

Към края си, тази среща се превърна в дискусия относно ЕС, бяха изяснени някои от бъдещите цели на България и всичко завърши с приятелско сбогуване  и обещание за скорошни съвместни дейности.

Автор: Господин Събев Радев IX A