ИТА 2023 НИ ДОНЕСЕ СПЕЦИАЛНА НАГРАДА

Ученици от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации участваха във Втора Национална конференция за ученици, студенти и докторанти”Информационни технологии и автоматика”ИТА 2023 #ИТА2023. Те ще презентират серия от технологични проекти свързани с опазване на околната среда, умни домове, образователен софтуер. Участниците от гимназията участват със следните проекти:
⛳️Модулно интернет на нещата приложение за домашна сигурност и мониторинг на здравето
Мартин Севов, Калоян Динев
⛳️YOTTABYTE – Автономно решение за почистване на замърсени плажове Костадин Талигаджиев, Стоян Иванов, Борис Савов
⛳️VECTRA – Изучаването на математика чрез интерактивни методи Стас Узунов, Валери Иванов, Александър Манов
И изненада един от проектите получи бизнес предложение за бъдещо развитие, проектът е на Мартин Севов и Калоян Динев!