ИЗПЪЛНЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

За шеста поредна година Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации реализира Държавния план прием по три специалности. Три специалности са обширен избор и ще позволят на учениците да се насочат към конкретни области на интерес и кариерно развитие. Гимназията ще има възможността да подготвя студенти за бъдещи предизвикателства в областта на информационните технологии и иновациите.

Програмиране на роботи Първи чужд език Английски, Втори чужд език Немски
– една паралелки – 27 ученици, в това число близнак на един от приетите ученици. По учебен план Утвърдени със Заповед ОВД-01-1426/11.09.2021 г. на Директора на ПГКПИ, СПЕЦИАЛНОСТ: код 4810501 „Програмиране на роботи”,
ПРОФЕСИЯ: код 481010 „Програмист на роботи”,
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 481 „Компютърни науки“

Програмиране на изкуствен интелект с Първи чужд език Английски, Втори чужд език Немски – една паралелки – 26 ученици
По учебен план Утвърдени със Заповед ОВД-01-1426/11.09.2021 г. на Директора на ПГКПИ, СПЕЦИАЛНОСТ: код 4810401 „Програмиране на изкуствен интелект“
ПРОФЕСИЯ: код 481030 „Програмист на изкуствен интелект”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 481 „Компютърни науки“

Приложно програмиране с Първи чужд език Английски, Втори чужд език Немски – две паралелки – 52 ученици
По учебен план Утвърдени със Заповед ОВД-01-1426/11.09.2021 г. на Директора на ПГКПИ, СПЕЦИАЛНОСТ: код 4810301 „Приложно програмиране“
ПРОФЕСИЯ: код 481030 „Приложен програмист”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 481 „Компютърни науки“