НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА

Високо технологичният център, който предстои да бъде изграден в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, ще разполага с технологични лаборатории за роботика, изкуствен интелект и графичен дизайн.

Сградата ще се нарича Център за високи постижения и ще предостави на професионалната гимназия цял нов корпус, който ще подобри условията за обучение в училището. Той ще осигури технологична, комплексна подготова за развитието на кадри в сектора на информационите технологии в Бургас.

Учениците от областта ще имат възможност да посещават курсове и лекции, които ще се провеждат от компаниите партньори на гимназията и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Обучението на ученици, учители и желаещи да повишават квалификацията си в технологично направление ще включва курсове от световно признати вендори на учебно съдържание, като CISCO, Adobe и други.

Гимназията разполага с два изпитни центъра на Certiport и PearsonVUE, където всеки има възможност да защити международно признат сертификат.

Успех на проекта и екипа!