DIGIMATH- 2023

Уважаеми ученици!

За шеста поредна година ще проведем състезание свързано с дигитална математика.

Каним учениците от VIII до X клас да участват в състезанието DigiMath, което е свързано с математика, технологии и програмиране на 7 декември 2023 година от 16,30 часа присъствено в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации.

В състезанието имат право да участват всички ученици от VIII до X клас, които се обучават в дневна, в самостоятелна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища.

DigiMath се състои от два етапа:

  • Модул 1- Логически задачи с тестови характер, които изискват използване на алгоритми и математически модели за постигане на решение;
  • Модул 2 – Практически задачи с решение в електронен формат.

Времето за решаване на модулите е 1 час.

Състезанието е спонсорирано от DEVA Broadcast и е освободено от такси и дарения.

Учениците, желаещи да участват, в срок до 05.12.2023 г. енеобходимо да попълнят регистрационната форма.

С регламента на DigiMath, както и със състезателните теми от предходни години можете да се запознаете от сайта на състезанието:

Ще Ви очакваме с нетърпение!

Екипът на DigiMath при ПГКПИ-гр. Бургас