DIGIMATH23 – РЕЗУЛТАТИ

На 7 декември се проведе състезанието DigiMath23. В компютърните зали на гимназията се състезаваха над 160 ученици от осми до десети клас. Задачите, които решаваха бяха в два кръга: първи кръг с логически задачи, втори кръг алгоритмични казуси.
Благодарим на организаторите – учителите по математика и технологии от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации . Даниела Кирова, Мариана Колева, Гергана Павелова, Александра Якимчук и Данаила Стаматова, както и на всички учители участващи в процеса на провеждане на състезанието.
Благодарим на учениците, които пожелаха да предизвикат себе си в това изключително състезание създадено в гимназията през 2018 тодина със спонсорството на компания DevaBroadcast.
КЛАСИРАНЕТО
VIII клас
1 Марк Димитров
2 Шениз Али
3 Данаил Иванов
IX клас
1 Панайот Андонов
2 Румен Сребков
3 Александър Иванов
X клас
1 Калоян Георгиев
2 Тодор Атанасов
3 Енис Мустафа