ПЪРВИ СПРИНТ ЗА УСПЕШНИ ИТ ПРОЕКТИ В ДЕВЕТИ КЛАС

В рамките на последната проектна дейност, реализирана от ученици от девети клас на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации (ПГКПИ), младите таланти показаха своите умения, като създадоха впечатляващи проекти, посветени на зелената идея и опазването на околната среда.

Учениците демонстрираха невероятна креативност и техническа експертиза, използвайки уеб технологии като HTML, CSS и JavaScript. Тези умения им позволиха да създадат интерактивни и визуално привлекателни проекти, които не само привличат вниманието, но и подчертават важността на екологичните въпроси.

Особено впечатляващо беше участието на по-големите ученици в ролята на ментори. Тяхната подкрепа и ръководство осигуриха на деветокласниците ценни съвети и насоки, което значително допринесе за успеха на техните проекти. Взаимодействието между учениците от различни класове създаде динамична и сътрудническа среда, която не само спомогна за реализирането на проектите, но и насърчи обмена на знания и опит между различните възрасти.

Този подход показва значението на колаборацията и менторството в образователния процес, особено в областта на технологиите и устойчивостта. Учениците от ПГКПИ доказаха, че със съвместни усилия и подходящо ръководство могат да създадат проекти, които не само демонстрират технически умения, но и изпращат мощно послание за опазване на околната среда и необходимостта от устойчиво развитие.