Категория: Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА В IX и X КЛАС

Всички желаещи да заемат свободните места в гимназията трябва да се информират за сроковете за подаване на документи в сайта на Регионалното управление на образованието – Бургас и сайта на гимназията секция ученици. Свободни места за учебната 2023/2024 година:  IX клас – специалност “Програмиране на роботи”- 1 място X клас – специалност “Програмиране на изкуствен […]

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024

Всички желаещи да заемат свободното място в гимназията  трябва да се информират за сроковете за подаване на документи в сайта на Регионалното управление на образованието – Бургас и сайта на гимназията секция ученици. Свободни места за специалност Приложно програмиране в VIII и IX клас за  учебната 2023-2024 година. Приложно програмиране – VIII клас – 1 […]

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024

Уважаеми родители и ученици, Класирането за свободно място по специалност „Приложно програмиране“ е в таблицата по-долу. Молим до 16:00 часа на 18.09.2023 първият в класирането ученик да заповяда с оригиналното свидетелство за завършен първи гимназиален етап и медицинско свидетелство да се запише в гимназията. Резултат от класиране за свободно място в IX клас:  Приет в специалност „Приложно […]

РЕЗУЛТАТ ОТ КЛАСИРАНЕ ЗА СВОБОДНО МЯСТО ЗА УЧЕНИК

Уважаеми родители и ученици, Класирането за свободно място по специалност “Приложно програмиране” е в таблицата по-долу. Молим до 16:00 часа на 30.08.2023 първият в класирането ученик да заповяда с оригиналното свидетелство за завършен първи гимназиален етап и медицинско свидетелство да се запише в гимназията. Ученик  Резултат /класиране  ОВД-27-7911/28.8.2023  260,25  ОВД-27-7913/28.8.2023  259,50  ОВД-27-7916/28.8.2023  214,50  ОВД-27-7914/28.8.2023  211,25  […]

СВОБОДНО МЯСТО В VIII КЛАС

Всички желаещи да заемат свободното място в гимназията по Приложно програмиране трябва да се информират за сроковете за подаване на документи в сайта на Регионалното управление на образованието – Бургас и сайта на гимназията секция ученици. Свободни места за специалност Приложно програмиране в VIII клас за  учебната 2023-2024 година – 1 място Подаване на документи се […]

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022 -2023 ГОДИНА

Всички желаещи да заемат освободените места в гимназията по двете специалности Приложно програмиране и Програмно осигуряване трябва да се информират за изпитите и сроковете за подаване на документи в сайта на Регионалното управление на образованието – Бургас и сайта на гимназията секция ученици. Свободни места за специалност Програмно осигуряване в IX клас за  учебната 2022-2023 година […]

СВОБОДНИ МЕСТА В X И XI КЛАС ЗА СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Всички желаещи да заемат освободените места в гимназията по двете специалности Приложно програмиране и Програмно осигуряване трябва да се информират за изпитите и сроковете за подаване на документи в сайта на Регионалното управление на образованието – Бургас и сайта на гимназията секция ученици. Свободни места за специалност Програмно осигуряване в XI клас за  учебната 2021-2022 […]