MOST outstanding Education-Business Collaboration of the Year 2019!

На официална церемония в Пловдив за четвърти път бяха раздени наградите за постижения в иновациите, високите технологии и аутсорсинга на Българската аутсорсинг асоциация (БАА) и  Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ).

Технологичните Оскари бяха кулминацията в първия регионален форум за Югоизточна Европа на компании от технологичния сектор и сектора на изнесените бизнес услуги с висока добавена стойност – SEE INNOVATION, TECHNOLOGY AND SOURCING SUMMIT 2019.

Проектът стартиран през 2018 от Община Бургас и „Булпрос консултинг” АД, „ЕПАМ Системс България“ АД, „Скейл Фокус“ АД, „Империя Онлайн” ООД, „Мусала Софт“ АД, „ТехноЛогика“ ЕООД, Българската аутсорсинг асоциация и Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), които имат желание да стартират ромяна в регионалните икономически посоки на развитие.

Училищното настоятелство към Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации получи отличието за изключително взаимодействие между образованието и бизнеса. Най-важният играч в развитието на ИТ обучението са компаниите работещи в сектора на технологиите. Самите фирми са стартирали инициативата за откриване на гимназията със специалности по програмиране, които са им нужна. Този съвременен модел познат като дуална форма на обучение, тук стартира още от осми клас. Учебни часове с участие на работещите въ фирмите се провеждат ежеседмично, често на гости са ни лектори и разказват житейският си опит.