Клубът по интереси „DigiMath“ е част от часовете по програмата „Образование за утрешния ден“ на МОН и е насочен към запознаване на учениците от 9 клас в ПГКПИ със софтуера GeoGebra.

Използването на динамичния математически софтуер при решаване на задачи с динамични конструкции може премине през всичките етапи на изследователския подход: откриване на проблем; предлагане на хипотези; разработване на експерименти за проверка на хипотезите; анализ на резултатите, което дава възможност на учениците за творчески изяви.

Акцентът при работа с Geo Gebra е върху експериментирането с динамични геометрични конструкции.