EUROPEAN VOCATIONAL SKILLS WEEK 2020

Европейската седмица на професионалните умения 2020 г. се проведе изцяло в on-line среда в седмицата от 9 до 13 ноември 2020 г. Тя се организира от Европейската комисия в партньорство с Федералното министерство на образованието и научните изследвания на Германиякато част от германското председателство на Съвета на ЕС.  Регистрирани са над 1000 свързани прояви и дейности от 38 държави, с които се достига  до над 3,5 милиона души. 

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации гр. Бургас, като училище с професионална насоченост в областта на компютърните науки, взе участие в таз годишното издание на European Vocational Skills Week 202009-13 November 2020 
Екипът на гимназията организира онлайн събитие под наслов Умения на ИТ специалистите в 21 век”, в което взеха участие ученици от VIIIмиIXти и X-ти клас. Представянето се водеше от директора на институцията г-жа Димитрина Тодорова. Участие взеха още: 

  • г-жа Данаила Стаматова – зам. директор; 
  • г-н Петър Георгиев – ментор; 
  • г-н Виктор Стоев – учител по технологии в IX клас; 
  • г-жа Мила Николова – учител по технологии в VIII клас. 

Организаторите от ПГКПИ гр. Бургас представиха своите виждания и стратегии за професионалното развитие на ученицитебазирайки се на тясното си сътрудничество с най-големите ИТ компании в България, както и с търсенето на пазара на труда. Като основна тема на събитието бе избрана Умения на ИТ специалистите в 21 век”. Учениците бяха запознати с най-важните знания, умения и компетентности, към които трябва да се стремят в процеса на обучението си. Набелязани бяха три основни направления:  

  • Умения за учение: Критично мислене, креативност, съвместна/екипна работа, комуникативност. 
  • Интелигентност и грамотност: умения за социално общуване и обработване на информацията от заливащия ни информационен свят, иновативно мислене 
  • Житейски умения: Гъвкавост, стил на поведение и общуване, инициативност, продуктивност и др. 

Учениците имаха възможност да задават въпроси, свързани с тяхното кариерно развитие. Споделиха мнения, впечатления, както и вижданията и идеите си за иновации в обучението.