ERASMUS+ FUTURE CITIES 2020

В партньорство с четири държави Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации стартира серия от изследователски дейности, свързани с екологията в градската среда и развитието на бъдещето на градовете в синхрон с природата.
Първите срещи на учителите преминаха в уеб семинар, където са уточнени следващите стъпки в изследователската програма.

Учителите подготвиха презентации за своите училища и градовете, в които работят и живеят. Всеки отбор може да има учители по география, история, биология, химия и физика. Преди това всяко училище е изработило критериите за подбор на учениците и ги сподели при първата онлайн среща. Училищата ще предложат логото и девиза на проекта на FC-SSS, за да го представят за оценка на всички заинтересувани страни на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/futuregreen.cities. Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации подготви работните материали, календарен график, план за действие на дискусионната точка, проекта на критериите за оценка, проекта за правилата на проекта, ще определи необходимите изисквания за оборудване и помещения за сесиите. Българският екип ще се подготви да покаже на останалите учители всички Интернет инструменти, необходими за проекта. Вече е стартиран мулти блога на https://futurecities.codingburgas.net и ще научи партньорите как да работят по него. Блогът ще информира и разпространява събитията по проекта и резултатите, реализирани чрез него.