CODE OF THE FUTURE 2022

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации организира за първа година номинации на най-добрите ученици от гимназията в три основни области:
математика, английски език, програмиране и технологии, дигитално изкуство. Повече от 70 ученици на гимназията са постигнали изключителни резултати през приключващата учебна година и техните постижения ги правят специални. През тази четвърта поредна година можем да сме наистина впечатлени от националните и международни участия и класирания на учениците, което е резултат от усърдиния труд на техните преподаватели. През учебната година учениците се явиха на повече от 500 сертификационни изпити по технологии, в края на учебната година положиха сертификационни изпити по английски език, през годината участваха в серия състезания по мателатика и нарисуваха прекрасни рисунки реално и дигитално.
Учениците от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации продуцираха и режисириха сами своите първи номинации Code of the Future. Мартин Мартинов управляваше процесите свързани с онлайн излъчването на събитието в социални медии, Никола Пешев режисира видео материалите с материалите презентиращи дейности, проекти и творби. Много от ученицете са номинирани в повече от една категория.

Гостуващи компании партньори на събитието бяха
Ралица Цанкова от Мусала Софт, Георги Георгиевот Технологика, Бисер Русимов от Компютърмаркет,  Деян Пейчев от DIGITALL, Татяна Маринова от ORBIS Digital Services
                       

ОСМИ КЛАС

ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАМИРАНЕ

Жасмина  Вълкова
Иван  Стойчев
Даниел  Бузин
Димитър  Георгиев
Виктория Купанова
Мартин  Белчев

ДИГИТАЛНО ИЗКУСТВО

Антония  Танева
Теодора  Лозева
Денис Юсеин

МАТЕМАТИКА

Калоян  Георгиев
Яна  Илчева
Александър Попов

ДЕВЕТИ КЛАС

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Денис Колев
Марио Златев

ДИГИТАЛНО ИЗКУСТВО

Ванеса  Кърджева

МАТЕМАТИКА

Галин  Атанасов

ПРОГРАМИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИ

Сонер  Солаков
Виктория Болашикова
Валерия  Янева
Жанет  Петкова
Валери Иванов
Александър Манов
Галин Георгиев
Максим Маринов
Сонер  Солаков
Живко  Спасов
Жанет Петкова
Ванеса  Кърджева
Димитър  Василев
Стефан  Христов
Николай  Деспотов
Михаил Петров
Димитър Бяндов
Мирослав  Ганев
СтаниславТашев – класиран за World Championship Office
Борис Симеонов

ДЕСЕТИ КЛАС

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Борис Симеонов
Йоан Гаврилов
РадославЛисицов

ДИГИТАЛНО ИЗКУСТВО

Александра  Стайкова
Стефан Христов
Даниел Георгиев
Пресиян  Стефанов

МАТЕМАТИКА

Стас  Узунов
Йоанна  Симеонова
Стефан  Христов

ОЛИМПИАДА ПО ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ

Стоян  Иванов
Стас Узунов
Мартин Мартинов

ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАМИРАНЕ

Борис  Савов
Калин Червенков – World Championship Adobe
Ивелин Василев
Атанас Пожарлиев
Мария  Илчева
Весела  Декова
Полина  Петрова
Василен  Михайлов
Никола Пешев
Марио Берберов
Борис Савов
Костадин  Талигаджиев
Георги  Дряновски
Живко  Нанев
Марио  Берберов – CPA сертифициран
Теодора Компанска
Ивайло Абаджиев

ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Мартин Стефанов Севов – World Championship Adobe
Емил Рибарев
Кристиан Миланов

ДИГИТАЛНО ИЗКУСТВО
Александра Лалева
Стефан  Диомов

МАТЕМАТИКА
Светлана  Бояджиева
Кристина Болашикова

ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАМИРАНЕ

Калоян Динев
Емил Рибарев
Кристиан Миланов
Мартин Атанасов
Александър  Патрашков
Радина  Величкова
Илиян Илиев
Иван  Димов