КЛАСИРАНИ ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА НОИТ 2023

Националният кръг на Олимпиада по ИТ за 2022/2023 учебна година с официален организатор МОН тази учебна година ще се проведе на 21, 22 и 23 април в град Шумен.

Олимпиадата се провежда в три кръга – училищен, областен и финален. Националното жури одобрява всички предложени за класиране за финалния кръг. Финалният кръг включва два етапа – тест и защита на проект. Общата оценка се получава след сумиране на оценките от двата етапа. Оценките се поставят от Националното жури, което изготвя и крайното класиране.

Радваме се да споделим, че имаме 4 класирани проекта за национален кръг на олимпиадата:

Име на проект Автор 1                            Име, презиме, фамилия           Клас Автор 2                                  Име, презиме, фамилия           Клас 
Arduino + Garden Илиян Димитров Илиев 12 Стоян Николаев Колев 12
Avisa Ема Мартинова Матева 12 12
Star Index Кристиан Асенов Миланов 12 Мартин Валентинов Атанасов 12
Yottabyte Стоян Стоянов Иванов 11 Калин Стоянов Червенков 11

Пожелаваме успех на финалистите!