КЛАСИРАНИ ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА НОИТ 2023

Националният кръг на Олимпиада по ИТ за 2022/2023 учебна година с официален организатор МОН тази учебна година ще се проведе на 21, 22 и 23 април в град Шумен.

Олимпиадата се провежда в три кръга – училищен, областен и финален. Националното жури одобрява всички предложени за класиране за финалния кръг. Финалният кръг включва два етапа – тест и защита на проект. Общата оценка се получава след сумиране на оценките от двата етапа. Оценките се поставят от Националното жури, което изготвя и крайното класиране.

Радваме се да споделим, че имаме 4 класирани проекта за национален кръг на олимпиадата:

Пожелаваме успех на финалистите!