CAPTURE THE FLAG – CISCO CYBER SECURITY COMPETITION 2023

В едно от най-оживените и конкурентни състезания по киберсигурност, учениците от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации (ПГКПИ) постигнаха изключителен успех, като се класираха на трето място в престижното състезание Cisco Capture The Flag. Събитието, което събра участници от цялата страна, включително студенти от различни университети, беше истинско изпитание на уменията и знанията на участниците в областта на киберсигурността.

Състезанието Cisco Capture The Flag е известно със своята сложност и предизвикателства, които изискват не само задълбочени познания по киберсигурност, но и способност за бързо мислене и адаптивност. Учениците от ПГКПИ демонстрираха изключителни умения, като успешно се справиха с разнообразни и трудни задачи, свързани с криптография, стеганография, уязвимости в уеб приложения и множество други аспекти на информационната сигурност.

Трети в Европейското състезание на CISCO Cyber Cup – Capture the Flag в оспорвана три часова тестова серия от онлайн мисии срещу отбори от студенти. Това са четирима успешни герои – Мартин Мартинов, Стоян Иванов, Стас Узунов и Йоана Симеонова достойно представили България и Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации. Техен ръководител в процеса на квалификациите и формиране на отбора беше Виктор Стоев.

Постижението на учениците е още по-впечатляващо, тъй като те се състезаваха срещу студенти, които вече имат по-високо ниво на образование и специализация в сферата. Въпреки това, учениците от ПГКПИ успяха не само да се представят достойно, но и да завоюват почетното трето място, демонстрирайки високо ниво на знания и практически умения.

Този успех подчертава значението на обучението в областта на компютърните науки и киберсигурността, което ПГКПИ предлага на своите ученици. Изключителните резултати на учениците показват, че инвестицията в образованието и практическата подготовка от ранна възраст е от съществено значение за развитието на бъдещите специалисти в технологичния сектор.

С този успех учениците от ПГКПИ не само утвърдиха своята репутация като бъдещи лидери в областта на киберсигурността, но и поставиха висок стандарт за бъдещите състезания. Тяхното постижение е ярък пример за потенциала и възможностите, които се откриват пред младите хора, ангажирани с технологиите и иновациите.