ADOBE COMPETITION – BULGARIAN RED CROSS YOUTH

Българският младежки Червен кръст (БМЧК) е доброволна младежка организация, която е неотменима част от Българския Червен кръст и принадлежи към Международното движение на Червения кръст. Чрез своите доброволци в цялата страна и програми за обучение, дейности и услуги, БМЧК интегрира деца и млади хора в хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на тяхната социална и здравна уязвимост, защитава тяхното благосъстояние и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие.

В събитието ADOBE COMPETITION – BULGARIAN RED CROSS YOUTH се включиха като лектори Борис Савов – втори в световното състезание на Adobe 2023 година,  Ванеса Кърджева автор на редица персонажи за компютърни и анимационни игри, Стефан Христов един от най-креативните ни създатели на лого, банери и пллакати в гимназията. Благодарим им за вдъхновяващите лекции и ценните съети към систезателите.

Темата на състезанието е НАВОДНЕНИЯ
В началото на септември след силни дъждове в община Царево хората се събудиха под вода. Много от домовете на хората бяха под вода и повечето автомобили бяха отнесени с водата. В следващите дни Българският младежки Червен кръст беше на място и помогна на хората в неравностойно положение с вода, храна и др.
Задачата е да се създадете плакат, който насърчава хората да помогнат на засегнатите в района на бедствието. Идеята на плаката е да бъде готов за печат и публикуван онлайн.

Регламентът на състезанието спазва всички стандарти на световните квалификации.

Межете да гледате лекциите в събитието онлайн….