Cisco Academy

Cisco мрежова академия е създадена с основаването на гимназията в 2018 година. Cisco мрежовите академии предлагат обучение по учебни програми, създадени от лидера в областта на компютърните комуникации Cisco Systems. Учебният материал е съобразен с националната образователна програма на САЩ.

Цел на програмата
Основната цел на разработената от компанията Cisco Systems програма за обучение е обучение на специалисти за проектиране, изграждане и поддържане на компютърни мрежи и тяхната подготовка за успешно преминаване на международно признати сертификационни изпити. Целите на гимназията са да създава специалисти, които са подготвени по международни стандарти.

WEB базирано обучение
Качественото обучението се гарантира чрез умело съчетаване на:

– лекции, презентации и консултации, провеждани от сертифицирани по програмата на Cisco инструктори;

– самостоятелна работа на курсистите чрез осигурения им достъп до разработените от Cisco Systems WEB базиран учебен материал. Същият се обновява периодично и включва в себе си подходящи илюстрации и презентационни материали.Достъпът до WEB базирания лекционен материал се осъществява от компютърните класове на Морско училище или от домашния Ви компютър след Вашата регистрация като курсист в академията. За да придобиете представа за част от учебните материали бихте могли да посетите връзките, дадени в рубриката Учебни програми.

– изпълнение на практически задачи с реално действащо комуникационно оборудване под ръководството и с помощта на сертифициран инструктор. Практическите задачи са разработени от Cisco Systems и се изпълняват на комуникационно оборудване, с което Cisco академията на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров разполага;

– периодично On-line тестване (20-25 въпроса) по време на обучението през Internet чрез “изпитващ” сървър на Cisco. Целта на това тестване е контрол на усвояване на текущия материал. Във всеки курс (семестър) са включени 8-12 такива теста.

Всеки курс (семестър) завършва със задължителен финален On-line тест (50-60 въпроса) и финален практически изпит. Успешно издържалите финалните изпити получават удостоверение и сертификат от Cisco за завършването на съответния курс.

Какви курсове са включени в програмата?
Засега в Cisco Academy на гимназията се водят 3 курса за подготовка на мрежови специалисти.

Курсове за подготовка на компютърни мрежови специалисти за сертификационния изпит:

  • Курс 1 “IT Essential”
  • Курс 2 „ Network Fundamentals”
  • Курс 3 “Routing Protocols and Concepts”