Консултации

Консултациите по учебни предмети за учениците с учителите от гимназията се осъществява по приложения график:

График консултации IX клас I срок

График консултации VIII клас I срок

График консултации XI клас I срок

График коснултации XII клас I срок

Грфаик консултации X клас I срок

 

Родителите могат да получават информация от учителите, като използват възможностите на електронния дневник на училището или служебните им електронни пощи, публикувани в сайта на гимназията в раздел ЗА НАС / ГИМНАЗИЯТА / ЕКИП НА ГИМНАЗИЯТА.
Можете да си запазите час за среща с преподавател в деня и часа публикувани в график за срещи с родители График работа с родители-I срок 2023-2024.