За контакти

Офис на гимназията: +359 877 086 622, Теодора Тенчева, [email protected], [email protected]
Телефон за родители за връзка с администрацията +359 877 086 622; [email protected]
Работно време: Понеделник до Петък 8:00 – 12:00 ; 13:00 – 17:00 часа

Общежитие на гимназията +359 877 086 696, Viber и [email protected]
Работно време: Понеделник до Петък 16:00 – 24:00 ; 24:00 – 8:00 часа, Събота и Неделя 24 часа при присъствие на ученици.

Психолог: +359 876126699, Виляна Костова, [email protected]
Приемно време: Понеделник, Сряда, Петък – 11.30- 17.30ч; Вторник, Четвъртък – 8.00-14.00ч

Медицински служител: +359 087 855 5294 Анжела Ралева – медицинска сестра, [email protected]
Приемно време: Понеделник до Петък: 8:30 – 16:30 часа

​Директор: +359 877 086 699, Димитрина Тодорова, [email protected],
Приемно време: Понеделник 13,30-16,30; Петък 9,30-12,30

Заместник Директор по УД +359 879016699, Христо Симеонов, [email protected].
Приемно време: Вторник 12,30-13,30, Четвъртък 9,30-12,30

Заместник Директор по  АСД +359 878016699, Пламена Казакова, [email protected].
Приемно време: Сряда 12,30-13,30, Четвъртък 9,30-12,30

Заместник Директор по ПП и УП +359 879306699, Ивелина Арабаджиева, [email protected]
Приемно време: Вторник 12,30-13,30, Четвъртък 9,30-12,30

Банкова сметка на гимназията:
Общинска банка
BIC: SOMBBGSF
BG42 SOMB 9130 3164 9027 00

Общежитието към гимназията през летния сезон:
http://summer.codingburgas.org

За да оставите съобщение използвайте контактната форма: