За контакти

Офис на гимназията: +359 877 086 622, [email protected]

Телефон за родители за връзка с администрацията +359 877 086 622[email protected]

Общежитие на гимназията +359 877 086 696, Viber и [email protected]

Директор: +359 877 086 699 [email protected], Приемно време: Понеделник 13,30-16,30; Петък 9,30-12,30

ЗД по УД +359 877  086 622 [email protected] Приемно време: Вторник 12,30-13,30, Четвъртък 9,30-12,30

Банкова сметка на гимназията:
Общинска банка
BIC: SOMBBGSF
BG42 SOMB 9130 3164 9027 00

За да оставите съобщение използвайте контактната форма: