Екип на гимназията

Директор Димитрина Тодорова
[email protected]

През последните години съм работила по проекти, свързани с приложението на информационните технологии в образованието. Моята дейност е фокусирана върху обучение на ученици за подготовка и явяване на състезания и сертификационни изпити. Обучение на учители с цел да изградят и администрират локални компютърни мрежи за нуждите на обучението по различни учебни дисциплини.
Ключови умения:
• Магистър по Математика и Информатика
• Администриране на Server 2016 R2
• Visual Studio – VB, C#
• Администриране на уеб базирани среди за обучение и др. – MOODLE, Coppermine, Word Press
• Инструктор в Microsoft IT Academy
• Администратор в Certiport center
• Обучител и инструктор на учители за използване на локални и уев базирани инструменти за електронно обучение
• Microsoft Office, Technology Associate, Adobe Photoshop
Екипът от учители трябва да намери подход към всеки един ученик, да открие неговите силни страни и да развива максимално неговата подготовка за житейската му реализация, да направи възможно намирането на пътя за усвояване на знанията и да накара ученика да се участва пълноценно в обучителния процес.

Заместник директор учебна дейност Данаила Стаматова
[email protected]

По образование съм магистър по математика и информатика с учителска правоспособност и III ПКС. Завършила съм ПУ „Паисий Хилендарски“. Целият ми трудов стаж е като учител в гимназиален етап.

Смятам образованието за ценност и чрез преподаването си се стремя да убедя в това и учениците си. Искам учениците, на които преподавам, да станат отговорни и мислещи млади хора, успяващи да преценят правилно всяка ситуация, в която попадат. Изграждането на приятелски отношения с учениците и същевременно с това на респект към учителя е верния път за постигане на високи и качествени резултати в работата.

Привърженик съм на модерните методи на преподаване – интерактивни уроци, мултимедийни презентации, електронни тестове, проучвания, доклади, работа по проекти в екип, използване на интерактивна дъска и електронни платформи за обучение, работа в споделена среда и интердисциплинарни уроци. В часовете си използвам електронните учебници, но разчитам и на авторски презентации съобразени с особеностите на учениците от класа.
Обичам работата си и не бих я сменила. Важно в нашата професия е да не те напуска желанието за учене.

Завеждащ административна служба Милена Кукова
[email protected]

Технически секретар Ивелина Арабаджиева
[email protected]

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Велика Гюлемерова
[email protected]

Завършва специалност Българска филология  през 2011 г. като бакалавър и специалност Актуална българистика през 2012 г. като магистър в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. В периода март 2013 – февруари 2016 година е редовен докторант по Българска литература към катедрата по История на литературата и сравнително литературознание с тема на дисертацията: „Блудният син в българската литература”. Участва в конференции от национално и международно ниво. Автор е на редица публикации, свързани с българската литература. През 2016 г. преподава в българското училище „Моята азбука” в Лондон. През 2017 г. защитава докторска дисертация по българска литература, а от септември 2018г. започва работа като преподавател по български език и литература в ПГКПИ.

 

Даниела Чавдарова
[email protected]

По образование съм бакалавър по специалност „Българска и английска филология“, придобита в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

През периода 2006-2012 г. живях в САЩ, където специализирах и английски език в Colorado Mountain Collage.

Началото на учителската си кариерата започнах през 2013 г. в Бургас като преподавател по английски език в Гимназия за романски езици „Г. С. Раковски“, а впоследствие и в ОУ „Антон Страшимиров“.

Присъединих се към екипа на ПГКПИ през 2020 г., мотивирана от професионализма на ръководството и колегите.  След няколко години извън училище – чиновническа работа в частна компания, осъзнах, че да съм учител е истинско призвание.

Вярвам, че образователният процес е не само компетентно преподаване на специализирана материя на група ученици, но и индивидуален подход – намирайки път към всеки, да му помогна да открие силните си страни и да го мотивирам към самоусъвършенстване, възпитавайки упоритост, търпение, аналитичност, креативност, кооперативност, доброта…

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Йорданка Николова
[email protected]

Йорданка Николова има дългогодишен административен и управленски опит, натрупан като ръководител на Катедрата по чужди езици в БСУ, а също и като директор на Училището за чужди езици „Фарос“ в Бургас. Към високата й подготовка и квалификация през годините тя добавя завършен курс на обучение в колежа Хомътън на Кеймбриджкия университет. Член е на първия управителен съвет на клона на Международната асоциация на преподавателите по английски език в България, IATEFL.

От 2001 година е хоноруван екзаминатор на Кеймбриджкия изпитен борд, което й дава възможност да натрупа богат опит в подготовката и провеждането на изпитите по английски език за придобиване на международен сертификат за владеене на английски език. Работила е и като образователен консултант по английски език за издателство “Макмилан” в България. Автор е на четири учебника по английски език и редица статии, свързани с преподаването на чужди езици. От 2013 година участва активно в екипа на БСУ за въвеждане на дистанционното обучение и информационните и комуникационни технологии в образованието.

Лариса Загорова
[email protected]

Завършила английска филология ПУ Паисий Хилендарски С тридесет годишен стажот които 24 като старши учител в Търговска гимназия гр Бургасхоноруван преподавател в БСУ катедра Икономически и управленски услугичастни езикови училища – ФаросБиг БенБритански културен центърФарЕвроквалификационен център и др. 

 Diploma in Teaching English for Vocational Рurposes-Преподаване на бизнес английски език. 

Ръководител екип на Търговска гимназия в  българо-американски проект “My Place, Your Place – Our Place”-  БСУ, СУ „Братя Миладинови“ съвместно с Университета в Knoxville, Tennessee 2003г. 

Основател и  кординатор в българо-немски проект за обмяна на опит с ученици и преподаватели от Търговска гимназия и Икономическа гимназия БенцхаймГермания, 2004-2014 

„След толкова години в образователната система, все още не съм сигурна в смисъла на някои неща- в оценките, в обичайната учителска строгост, в насилственото наливане на учебното съдържание, в безкрайната задължителност да се усвои едно и също по един и същ начин от съвсем различни по талант и темперамент ученици… В едно обаче съм сигурна- че училището трябва да учи децата на няколко фундаментални неща- самостоятелност, трудолюбие, непрекъснат стремеж към самоусъвършенстване и любопитство за знание, хуманност, мащаб на мисленето и родолюбие.  

В нашето училище сме заложили точно на това! 

Надежда Гълъбова
[email protected]

Надежда Гълъбова e завършила АЕГ, Бургас, английска филология и културология в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2010  защитава и международен сертификат за преподаване на английски език (CELTA) пред Cambridge Assessment English. Има над 20 годишен опит в преподаването както в частния, така и в държавния сектор. Тя споделя, че работи с убеждението, че системата на държавното образование има нужда от промени и това училище е мястото, където положителните промени могат да се случат. Основната й цел е да насърчава у децата  критично мислене, екипна работа, креативност и последователност.

Ивелина Колева
[email protected]

Образование: АЕГ Гео Милев гр Бургас
АА Business and management ;St Petersburg college, Florida, USA
Магистър Английска филолофия, ВТУ „Св Св Кирил и Методий“, гр В. Търново
Магистър Международни Икономически Отношения, УНСС, София

Икономист с опит в сферата на маркетинга и рекламата в голяма международна фармацевтична компания
Преводач, лингвист и експерт с опит в публичния сектор с европейски проекти и програми.
Опит в теория и практика при прилагането на компютърни програми и технологии, обучения по съвременни методи, организация и участия в редица международни събития, комуникация и контакти с европейски институции. Тук съм, защото вярвам, че образователната система в България може да подготви качествени специалисти, които да предложат умения на глобално ниво. Това ще бъдат хора, които ще са търсени и конкурентноспособни навсякъде по света. От нас зависи заедно с обучителните програми да разширим и техния мироглед и обща култура, така че да бъдат утрешните граждани на света, от които планетата има нужда.

Надежда Куманова
[email protected]

There is no substitute for hard work – Thomas Edison 

В съвремие, където английският език е буквално „навсякъде и във всичко“ и където глобално резултатите са желани „тук и сега“, си е истинско предизвикателство да преподаваш английски език. По принцип, ученето на език, на какъвто и да е чужд език, е преди всичко усърден труд и много вложени часове  в съзнателни (понякога скучни) усилия. Опитвам се да създам нагласа в учениците си за постоянство и самодисциплина, за организираност, за осъзната отговорност, че всеки ден положен труд в ученето на езика е брънка в редицата от малки стъпки към голямата цел. Както гласи една китайска поговорка, ученето не е зрелищен спорт! Но за нашите млади кандидат- програмисти е мотивиращо, че ученето на английски език ги подготвя за тяхното бъдеще. 

Ирена Георгиева

[email protected]

Завършила съм висше образование “Приложна лингвистика – френски и италиански език” във ВТУ” Св.св. Кирил и Методий” и  Английска филология в ШУ “Епископ К. Преславски”.
С почти 20-годишен преподавателски опит както в държавно, така и в частно училище.
Да си добър учител, означава да умееш да преподаваш качествено и на разбираем език, да се съобразяваш с индивидуалните потребности на учениците, да не спираш да усъвършенстваш себе си, и да успяваш да мотивираш учениците да реализират идеите си. Смятам, че учителят не трябва да се ограничава с тематични планове, а да има свободата да избира различни подходи, съобразени с възможностите на класа. Моята роля е да ги науча да мислят, да търсят и да се развиват.

 

 

Немски език Надежда Апостолова
[email protected]

Завършила специалност немска филология като магистър във ВТУ “Кирил и Методий”. Повишавала е квалификацията си в обучителни курсове на Гьоте Институт в Кьолн, Бон и Брюксел.
Има дългогодишен опит като учител по немски език във всички нива на училищното образование.
Стремя се освен да обучавам учениците по предмета, така и да търся начини за повишаване на тяхната мотивация за учене, защото тя е в основата на успешното обучение.
Радвам се, че ПГПКИ гр. Бургас ми дава възможност да прилагам иновативни технологии за подобряване качеството на обучението.

 

Немски език Магдалена Иванова
[email protected]

“Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen”

J. Wolfgang von Goethe

„Този който не владее чужди езици, не познава и своя собствен“- звучи парадоксално, но изучаването на чужд език действително те кара да вникнеш детайлно в същината и логиката на майчиния. Немският език притежава невероятно лексикално богатство, логична и структурирана граматика и красива мелодия, което дава необятна свобода на изказа. Убедена съм, че владеенето на немски език дава сериозно предимство на бъдещите IT специалисти на ПГКПИ и ги прави по-конкурентоспособни в бъдещите изяви на трудовия пазар.

 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ИНФОРМАТИКА

Информатика и Информационни технологии Мила Николова

[email protected]

По образование съм инженер с магистърска степен по специалност: Компютърни системи и технологии, специализация: Компютърни системи и мрежи от ТУ – Варна. По-късно придобих и учителска правоспособност „Учител по информатика и информационни технологии“ от БСУ – Бургас. В края на 2019 г. защитих Трета професионална квалификационна степен. В образованието съм от около десет години, като последната заемах длъжността: Старши експерт по Информатика и Информационни технологии в РУО – гр. Бургас. През това време установих, че учителската професия е моето поприще. 

Обичам да работя с деца и се старая да им предам максимум знания, умения и компетентности в преподаваните учебни дисциплини, както и извън тях. За мен е радост да виждам как децата се изграждат като личности. От нас учителите зависи да мотивираме подрастващото поколение и да го подготвим за истинския живот. Да изградим успешни млади хора, които да се реализират и развиват в избраната от тях посока, осъзнавайки необходимостта от учене през целия живот. 

Реших да се присъединя към екипа от професионалисти на ПГКПИ гр. Бургас, привлечена от разбиранията на ръководството относно образованието като ценност и методите за реализирането му. 

В практиката си използвам разнообразни и иновативни методи на преподаване – работа в екип, провокативни задания, интерактивни уроци, електронни тестове, разнообразни платформи за учене, електронни ресурси, авторски разработки и много други. 

Информатика и Информационни технологии Виктор Стоев
[email protected]

Завършва висше образование бакалавър – Университет „Проф.Д-р Асен Златаров“ гр.Бургас, специалност Електроника. Участвам в занимания по интереси и ръководя курс по компютърно моделиране и роботика – Ардуино за начинаещи. Лидер и координатор съм в Международната награда на херцога на Единбург (наричана за краткост Наградата), която е водеща международна младежка организация за личностно развитие и постижения.

Целта на образованието е да поставя в центъра ученика. Да се фокусира върху индивидуалните способности и включване на учениците в процеса на обучение. Необходимо е индивидуалните различия да се разпознават, уважават и поощряват. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и развива, за да се постигнат положителни промени в личността на младите хора и да се овладяват трайни знания, умения и навици.

 

Информатика и Информационни технологии Красимир Ватев
[email protected]

Средното си образование завършва в Професионална гимназия по химични технологии Акад. Н. Д. Зелинский гр. Бургас със специалност Системно програмиране.

Образованието си продължава в  Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас специалност Софтуерно инженерство. През втората година от следването си започва да преподава извънкласни дейности в Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации. Участва в обучението по „Роботика за деца от 7 до 12-годишна възраст в ОУ „Александър Георгиев- Коджакафалията“ гр. Бургас. От септември 2020 година е назначен като учител по програмиране в ПГКПИ. Съвместно с тези дейности провежда занимания по интереси „Роботика в СУ Димчо Дебелянов гр. Бургас. 

В работата си с учениците използва иновативни методи на обучение. Привърженик е на модерните технологии и иска учениците, на които преподава,  да бъдат успешни личности и добре подготвени ИТ специалисти. 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ МАТЕМАТИКА

Математика Даниела Кирова
[email protected]

Даниела Кирова  преподава математика на бъдещите IT специалисти от ПГКПИ.

Щастие е за мен, че мога да предам любовта си към математиката, защото няма друга наука, която  разкрива по-ясно хармонията на природата. Както е казал Леонардо да Винчи:  “Нито едно човешко изследване не може да се нарече истинска наука, ако не е минало през математически доказателства.” Силно се надявам това да разберат и моите ученици!

 

 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

История и география Виолета Иванова
vivanov[email protected]

Магистър по история и география, ВТУ“СВ.св.Кирил и Методий“

Притежавам III ПКС

Над 20 години стаж като учител

Историята и географията са едни от най-древните науки и сред любимите на учениците.Използването на новите технологии в обучението прави образованието по-атрактивно и привлекателно .

В учителската професия е необходимо да бъдеш търпелив, толерантен и безкомпромисен в случаите, в които това се налага. Надявам се да помогна на учениците да формират своя мироглед и да израстнат като всеотдайни и добри хора.

 

История и география Андреяна Стоянова
[email protected]

Образование – СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София. Преподава география и икономика на учениците от ПГКПИ.

В 21 век не е лесно един съвременен млад човек да харесват една толкова древна наука като географията. За мен е удоволствие и в същото време огромно предизвикателство да науча учениците, че пред географията днес стоят нови задачи за разрешаване, както и това, че тя не е наука, изпълнена само с факти. Географията свързва природата и обществото, чрез нея учениците могат да разбират и обясняват световните природни и обществени процеси и явления, чрез нея разбираме по-лесно света, в който живеем.

Училището трябва да учи децата на това, което ги очаква в реалния живот, а една от съвременните задачи на географията е всеки човек да притежава както обща, така и дигитална географска култура, да бъде ориентиран в пространството  и заобикалящата го среда.

Философия, гражданско образование и икономика Христо Симеонов
[email protected]

Завършил съм две висши образования: магистър по Философия в Московския държавен университет „М.В. Ломоносов“ и магистър по Икономика и финанси в Икономическия институт на БАН в град София  в съвместна магистърска програма с Великотърновския университет. Имам специализация по Публичен мениджмънт от Института по урбанистика към университета “Еразъм” в гр. Ротердам, Холандия. Сертифициран съм като училищен медиатор и като такъв съм използвал своите познания и умения при разрешаването на конфликти в своята педагогическа и административна работа. Участвал съм в множество национални и международни проекти, семинари, конференции. 

Учител съм с 28 години педагогически стаж, от които 9 години съм заемал длъжността заместник-директор в АЕГ „Гео Милев“, гр. БургасГорд съм, че съм бил през годините учител на  над 3700 ученици, които днес са успешни хора, заемащи престижни позиции в България и по света. 

За мен учителската професия е в по-голямата си част призвание и дар отколкото заучаване на методики. Педагогиката е изкуство, което за да се случи е необходимо вдъхновение. Парадигмите в образованието подлежат на непрекъсната промяна, което изисква  постоянно усвояване на нови педагогически техники и технологии. Ученето през целия живот е условието за успех на  педагогическия специалист.
Самонасоченото  образование е гаранция за откриването на таланта на всеки човек, за осъществени мечти,  благоденствие на духа и като следствие за сигурност на всички нас.  https://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms/discussion 

Предметите, които преподавам покриват широк спектър от човешкото знание. Като магистър по философия, с квалификация  преподавател по социално-политическите дисциплини преподавам „Философия“. Като магистър по икономика и финанси преподавам „Икономика“ в Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации.  

Отдаден съм на това да науча  учениците в ПГКПИ колко е важно да подчиняваме всичко на една крайна цел – човекът и неговото благоденствие; да създам и развия  клуб по Дебати и ораторско изкуство в ПГКПИ; да покажа и да науча децата (доколкото е възможно) на основните техники в медиацията за управление на конфликтите; да запаля учениците по европейската тематика, да ги мотивирам да изучават Европейския съюз и да участват в Програмата на Информационното бюро на ЕП в България – „Училище посланик на ЕП“. 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

Химия Дарина Кандарова
[email protected]

 

Завършила съм Шуменски университет „Константин Преславски“, специалност биология и химия. Преподавател съм от 25 години. Имам II професионална квалификационна степен.

В работата си се стремя да покажа на моите ученици забавната и полезна страна на природните науки. Да оценят красотата и хармонията на процесите в природата, за да приемат нейното опазване за лична кауза.

 

 

 

Биология Даниела Стоянова
[email protected]

Завършва гимназиалното си образование в  АЕГ, гр. Бургас. Притежава магистърска степен „Биотехнологии“  и учителска правоспособност, придобита в СУ „Св. Климент Охридски“. В сферата на науката проявява задълбочен интерес към молекулярната биология и генното инженерство. 

Като човек, отдаден на професията си, вярвам, че да си учител е енергия, която има сила да променя. Като учител по Биология и здравно образование се старая да възпитам здравна и екологична култура в учениците и да запаля интереса им към науката, която се развива изключително бързо, благодарение на постиженията на технологиите. Генетиката, биомедицината и други клонове на биологията отдавна вървят ръка за ръка с  програмирането.  

Старая се да поднасям материята на учениците по интересен и достъпен начин, използвайки интерактивни методи на преподаване. Критичното мислене на учениците, трансфера на информация и препратките към реалния живот са ключови за постигане на трайни знания и развиване на ключови компетентности. 

Физика и астрономия Христина Христова
[email protected]

Завършила съм Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – магистърска степен по физика и химия. От 1999г. съм учител по физика. Защитила съм трета професионално- квалификационна степен със специализация „Детско- юношеска и училищна психология“ към Тракийски университет- Стара Загора.

Моята философия е „ В центъра поставям ученика“. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развитието на индивидуалните потребности на ученика. Основните ми задачи са: да подпомогна подготовката и да предизвикам интерес на учениците към природните науки, да развия в тях самостоятелност и логическо мислене.

Мотото ми е: Не е важно да си велик, достатъчно е да даваш най- доброто от себе си.

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ СПОРТ И ИЗКУСТВО

Физическо възпитание и спорт Иван Ангелов

Физическото възпитание и спорт са любими часове за учениците, което е фактор, способстващ постигането на високи резултати.
Използването на иновативни методи при обучението зедно със здравословната насоченост на
физическите занимания съдействат за повишаване на двигателната култура, оформят и развиват личността. Интересът към спорта в часовете се поддържа с често провеждане на състезания по видове спорт и игри. Това помага на учениците да развият своите личностни качества –дисциплина, лоялност, уважение към противника, воля и хъс.

Треньор съм по плуване и аз самият съм състезател.

 

Изобразително изкуство Златка Коева
[email protected]

Завършила съм изящни изкуства –„Графика“ във факултета по изобразителни изкуства във Велико Търново. Работя с учениците и им помагам да изграждат своя талант. Работя живопис и графика.

Учениците ми имат множество участия в изложби и спечелени чуждестранни конкурси. Успешно кандидатстват в университети в страната и чужбина. Вярвам, че изкуството ни прави по-добри, отключва въображението ни и ни сплотява като личности в името на различни каузи.

 

 

Музика Мирослав Жеков
[email protected]

Професионалното ми обучение е в СУ „Св. Климент Охродски”, специалност музикална педагогика с поп и джаз пеене. Обичам технологиите и вярвам, че чрез тях можем да създадем невероятни музикални произведения и етюди, които да докоснат душата ни.

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ В ОБЩЕЖИТИЕ

Физическо възпитание и спорт Пею Узунов
[email protected]

Старши възпитател и учител по физическо възпитание и спорт. Пета квалификационна степен. Дългогодишен учител и треньор по хандбал с над тридесет и девет години трудов стаж по специалността.