Партньори

Софийският университет „Св. Климент Охридски“

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е първото българско висше училище. Неговата история, датираща от 1888 г., е въплъщение и продължение на многовековната културна и просветна традиция на българския народ.

От 1902 г. е учреден празникът на патрона на университета св. Климент Охридски. В Правилника на Университета от 1905 г. за пръв път е записан текстът, че 25 ноември, денят на св. Климент Охридски, става патронен празник на Университета. От 1916 г. в резултат на официалното приемане на Григорианския календар в България годишният празник на Университета започва да се чества на 8 декември. Така с годините най-старото и престижно висше учебно заведение в България създава и утвърждава 8 декември като символна дата на университетската празничност. От началото на 1935 г. Софийският университет официално започва да носи името на своя патрон.

Постепенно Софийският университет „Св. Климент Охридски“ става един от авторитетните научни центрове на Балканите, напълно развит европейски тип университет. Днес Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е най-големият и престижен учебен и научноизследователски център в страната. Той обхваща 16 факултета, всеки от които предлага разнообразен набор от специалности.

В структурата на Софийския университет са включени следните основни звена: Факултет по славянски филологии, Факултет по класически и нови филологии, Исторически факултет, Философски факултет, Юридически факултет, Факултет по журналистика и масова комуникация, Факултет по педагогика, Факултет по науки за образованието и изкуствата, Геолого-географски факултет, Физически факултет, Факултет по математика и информатика, Факултет по химия и фармация, Биологически факултет, Стопански факултет, Богословски факултет, Медицински факултет, Департамент за информация и усъвършенстване на учители, Департамент за езиково обучение и Департамент по спорт.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е образователна и научна институция, избрала пътя на развитие на изследователски университет. Възприет е принципът, че високото ниво на научноизследователската дейност е задължителна стъпка в осъществяването на ефективно взаимодействие между образователен процес, наука, технологично развитие и иновационна политика. В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ работят голяма част от най-добрите български специалисти във всички области на природо-математическите и хуманитарните науки. Научноизследователската дейност на преподавателите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е съставна част от учебния процес със студентите.

Като самостоятелен раздел от глобалната стратегия на Университета е развитието на международната дейност. Чрез нея в значителна степен се стимулират научните изследвания и се подпомага и усъвършенства учебният процес. Университетът има договорни отношения с над 80 университета от различни страни, стотици съвместни участия в международни проекти от различен тип и многостранни контакти с учени от целия свят.

***

С решение на Министерския съвет на Република България от 4 януари 2023 г. в гр. Бургас е разкрит филиал на Алма Матер. След по-малко от година с протокол № 13 от 27.09.2023 г. на Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ и след одобрение от министъра на образованието и науката от 22.11.2023 г. Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации – гр. Бургас придобива статут на асоциирано училище към Университета. С това бургаската гимназия става първото извън София и третото в страната асоциирано училище към Софийския университет след Националната природо-математическа гимназия и Националната гимназия за древни езици и култури.

Доц. д-р Боряна Пелова, директор на МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ и утвърден изследовател (R3) в значими научно-изследователски проекти в областта на приложенията на изкуствения интелект в бизнеса и финансите, е координатор на дейностите между ПГКПИ – гр. Бургас и Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Централна ос на сътрудничество между двете образователни звена е осигуряване на висока експертиза в областта на изкуствения интелект, чрез която да се постигне синергия училище-университет-бизнес. Първите стъпки в тази посока вече са факт. Екипът на Стопанския факултет в сътрудничество с Филиала на СУ в гр. Бургас осигурява, както академична подкрепа в образователния процес на учените от Гимназията, така и подкрепа в кариерното ориентиране на младите таланти.

На прес-конференция, състояла се на 19.12.2023 г. в гр. Бургас, г-жа Димитрина Тодорва, директор на ПГКПИ – гр. Бургас, сподели: „Това са кариерни пътеки, които ще направят учениците ни успешни хора и ще им помогнат да изберат професия, свързана с технологии. Нашата гимназия преди две години откри две нови специалности за страната – програмиране на роботи и на изкуствен интелект. За това ни е необходима подкрепа от академичната общност. Градът ни вече има филиал на Софийския университет и сега надграждаме това ниво, като ще си сътрудничим с всички негови факултети за развитието на децата“.

Българската аутсорсинг асоциация

Българската аутсорсинг асоциация (БАА) е независима организация, чиято цел е да обединява и представлява интересите на компаниите, предоставящи аутсорсинг услуги, да комуникира ползите от аутсоринга с щироката общественост, да поощрява конкурентността в бизнес сектора и да създава благоприятна среда за привличане на чуждестранни инвестиции в сектора.

Асоциацията обединява компании от всички сфери на аутсорсинг индустрията – фирми, предлагащи услуги, свързани с BPO, ITO, KPO, LPO, HRO и други.

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ).

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България. БАИТ подпомага своите членове за тяхното участие в различните програми за развитие на Европейския съюз и по-успешно приспособяване към неговите пазарни условия.

За постигане на тези си цели БАИТ работи с органите на държавното управление и преди всичко с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения и с комисиите на Парламента, като ги подпомага с експертно мнение при формирането на държавната политика в областта на информационните и комуникационни технологии, при планирането и изпълнението на големите инфраструктурни проекти в сектора на ИКТ.

„ДЕВА Бродкаст“ ЕООД

„ДЕВА Бродкаст“ е международен лидер в производството на телекоминукационно оборудване. Компания с над 20 годишен опит, екип от доказани професионалисти и име, което клиенти по целия свят свързват с иновативни решения и безкомпромисно качество. Фирмата е тясно специализирана в производството на оборудване за радио и телевизия, съчетаващо най-новите хардуерни и софтуерни технологии с  креативност и практичен дизайн. Портфолиото на „ДЕВА Бродкаст“ включва широка гама от продукти за Измерване и анализ на модулации, пренос и обработка на IP Audio, RDS Encoding, FM Radio Audio Processing в съответствие с последните глобални тенденции в FM/HD Radio и DAB/DAB+ технологиите. Компанията работи с клиенти от всички точки на света и през годините е създала впечатляваща мрежа от утвърдени и надеждни партньори. Редовен участник в най-престижните форуми и лауреат на редица награди  за иновативни разработки и високотехнологични проекти, „Дева Бродкаст“ постига високите си резултатите благодарение на безупречна работна етика, безкомпромисен контрол върху качеството на продуктите и непрекъснат стремеж към усъвършенстване.

„Булпрос консултинг” АД

“BULPROS” е иновативна компания, доставчик на ИТ решения, услуги и продукти на глобално ниво. Тя е една от най-бързо развиващите се технoлогични компании в Централна Европа според последните доклади на Deloitte „Technology Fast 50 in Central Europe“, „Technology Fast 500 in Europe, Middle East, and Africa“, Inc. 5000 Europe, Financial Times 1000 Europe etc.

Пазарните предложения на “BULPROS” включват решения в сферата на индустриална дигитализация, киберсигурност, решения за съвместна работа, модернизация на приложения, инфраструктурна трансформация, технологични услуги, продажби и обслужване на клиенти. Компанията е с фокус на работа в секторите производство, професионални услуги, технологии и телекомуникации, търговия на дребно, здравеопазване, финансови услуги и застраховане.
“BULPROS” оперира на европейските и глобални пазари с над 1200 служители, в 17 офиса в Европа и Северна Америка.

“BULPROS” е установила успешни партньорски отношения с редица компании от Fortune 500 IT като: Cisco, Microsoft, IBM, Unisys, VMware, Siemens, T-Systems, SAP, Hortonworks, Oracle, Red Hat etc. Компанията е съосновател на Българската Аутсорсинг Асоциация, член на Американската търговска камара и на Немската Аутсорсинг Асоциация.

„Мусала Софт“ АД

“Мусала Софт” е водещ регионален доставчик на софтуерни решения. Екипът от 500 професионалисти работи с широк набор от технологии в някои от най-горещите области като IoT, Big Data, Cloud, AI, Information Management, Automation Testing, Business Analysis, UI&UX.
Компанията създава и успешно внедрява иновативни решения и е доказан надежден партньор на местни и международни корпорации в областите ИКТ (IBM, T-Systems, VMware, SAP, Atos, Cellent, Milestone, UGT), телеком  (Deutsche Telekom, Telenor, Mobiltel, Vivacom), финанси (OTP Group, KBC, DZI, Commerzbank, Generali, Visa), държавни институции (Министерство на вътрешните работи, НАП, Митническите власти на Холандия), както и на водещи компании в автомобилната, текстилната, гейминг индустрията,  здравеопазването и др.

Философията на “Мусала Софт” винаги е била да инвестира в иновации на всички нива – технологии, процеси и хора. Структурата на компанията е ориентирана към създаване на висока добавена стойност не само за клиентите по света, но и за екипите на “Мусала Софт” и обществото.
Четирите офиса на компанията – в София, Русе, Бургас и Скопие следват най-новите agile тенденции в организацията на екипната работа за постигане на баланс между работа и почивка и стимулиране на креативността. Компанията планира да запази стабилен годишен ръст от 25% и да достигне 1000 служители до 2020 г.

“Мусала Софт” непрекъснато инвестира в развитието на служителите и ИТ обществото в региона. Сред ключовите инициативи са различни тренинг проекти, сертификационни програми, инициативи за споделяне на знания, създаване на комфортна работна среда, зони за релакс и др. Инициативите на “Мусала Софт” достигат до хиляди ИТ специалисти всяка година. Също така, компанията се стреми да мотивира хората си да бъдат активни членове на обществото като подкрепят различни общественополезни проекти.

„Скейл Фокус“ АД

“Скейл Фокус” е технологична компания, развиваща научноизследователска и развойна дейност. Компанията работи по модерни инженерни методи и е доставчик за внедряване на ИТ услуги и иновации.

Екипът на “Скейл Фокус” предоставя специализирани софтуерни решения и интеграции, базирани на съществуващи продукти на глобални вендори като IBM, Amazon, Oracle, Microsoft, TIBCO, Appian и др.). Изграждаме и водим целият процес по дигиталната трансформация на нашите клиенти. Разработваме решения, които им дават предимството да вземат информирани решения, базирани на техни ключови данни.
Експертизата и задълбочените знания на специалистите в компанията са съсредоточени в телекомуникационния, банковия, финансовия, застрахователния, здравеопазване, логистичния, правителствения и образователния сектори. Нашият натрупан опит в тези направления е посредством минали и настоящи успешни отношения с клиенти от цял свят.

За разлика от агенциите за наемане на хора и традиционните компании за аутсорсинг, “Скейл Фокус” изгражда професионални екипи, които стават част от пътя на клиента към пълна дигитализация. Надграждаме отличното доставяне на софтуерни продукти, прозрачността при изпълнението им, комуникацията и уважението към клиента със специализирани екипи от доказани експерти.

„ЕПАМ Системс България“

“EPAM Systems” е международна компания, която отваря офис в България през 2014 година. Основното поле на дейност е разработване на софтуерни продукти за клиенти от цял свят, като се използват най-новите технологии. За това време екипът на компанията нараства до стотици служители и продължава да се увеличава с динамични темпове.
За повече информация: www.epam.com

„Империя Онлайн” ООД

Империя Онлайн АД е една от най-големите компании за производство на игри в Югоизточна Европа с 25 освободени игри. Студиото има над 45 милиона потребители в цял свят и екип от 55+ професионалисти. Флагманът на компанията е Imperia Online – средновековна стратегическа игра за MMO, достъпна на мобилни устройства, браузъри, социални мрежи и Steam.

Освен основния си продукт – стратегията в реално време Империя Онлайн – компанията разработва голям брой други игри. Сред мобилните ни заглавия са Seasons of War, Online Artillery, Mad Moles, Egg Tales, Jolly Join, Tiny Tales, Rocket Chameleon, Cluster Six и Robo Risk. Част от игрите за браузър и социални мрежи пък са самата Империя Онлайн, Имперски Герой и Ludo Blitz.

„ТехноЛогика“ ЕООД

Българската софтуерна компания ТехноЛогика подкрепя Професионалната гимназия по компютърно програмиране и софтуерни технологии в гр. Бургас.  Нашите програмисти ще споделят опита си в създаването на големи информационни системи с различни програмни езици, бази данни, уеб, десктоп и мобилни приложения чрез използване на разнообразни информационни технологии. Ние ще подпомогнем учениците в техния учебен процес като предоставим реални казуси от професионалната ни среда и ги напътстваме в решаването им.

Ние  имаме дългогодишен опит в ИТ бизнеса и реализираме успешни партньорства с образователните институции.

През 2014 г. открихме нашия офис за разработка на софтуер в Бургас и последователно работим за изграждането на ИТ общност в града.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ e институционално акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация. Обучението в Университета се осъществява в четири факултета – Факултет по технически науки, Факултет по природни науки, Факултет по обществени науки и Факултет по обществено здраве и здравни грижи. В неговия състав влизат три колежа – Технически колеж, Медицински колеж и Колеж по туризъм.
Обучението се извършва по 29 акредитирани бакалавърски и над 60 магистърски програми.

В структурата на Университета достойно място заемат Департаментът за чуждоезиково обучение, Централната научноизследователска лаборатория и Електронно-изчислителният център. Студентите, обучаващи се в Университета, придобиват образователно-квалификационни степени “професионален бакалавър”, “бакалавър” и “магистър“, както и научната и образователна степен “доктор”.

В Университета преподават над 320 висококвалифицирани преподаватели, от които 127 хабилитирани. Организацията и управлението на образователния процес в него е в съответствие с Европейските изисквания и критерии за качествен образователен и изследователски процес.

В структурата на университета влизат и две компютърни катедри: „Компютърни системи и технологии“ и „Компютърни и информационни технологии“. Те обучават по две от най-реномираните специалности „Компютърни системи и технологии“ и „Софтуерно инженерство“. Оценката дадена от Националната агенция за оценяване и акредитация за това направление е на четвърто място в България. В момента катедрите изпълняват проект по Оперативна Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – „Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения“ по Компонент „Информатика и информационни, и комуникационни технологии“.

Бургаски свободен университет

Бургаският свободен университет (БСУ) в гр. Бургас е създаден с решение на Великото народно събрание от 18.09.1991 г. и е един от първите частни университети в страната. Университетът е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация и е носител на Международен сертификат за качество ISO 9001:2008.

БСУ е модерен, иновативен и ориентиран към студентите и тяхната професионална реализация университет със значими академични постижения и утвърден международен статус:

  • БСУ е член на Европейската асоциация на университетите (ЕUA).
  • Има договори за сътрудничество с 36 университета и организации в Европа, Америка, Азия и Африка
  • Работи по 24 договора с университети в Европа за обмен на студенти и преподаватели.
  • Участва в Европейската система за натрупване и трансфер на образователни кредити (ЕCTS).
  • Работи по съвместни международни проекти с повече от 100 университета и организации.
  • БСУ е партньор на ЮНЕСКО по програмата UNITWIN/UNESCO Chairs и e институция домакин на Катедра на ЮНЕСКО по правата на човека и култура на мира.