ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР И ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР

Димитрина Тодорова
Директор: [email protected]
Понеделник 12,30-13,30
Петък 9,30-12,30

Данаила Стаматова
ЗД по УД: 
[email protected]
Вторник 12,30-13,30
Четвъртък 9,30-12,30

Можете да запазите час за среща на телефон 0877 086622