Програмирайте

Обичате да програмирате?

Стъпка по стъпка ще ви научим как да започнете да мислите като програмист. Ще научите как да програмирате проблемите и да реализирате дизайнерски решения. Програмирането не е само синтаксис, а логика. Ще разберете целия цикъл на създаване на приложение и ще се превърнете в истински софтуерни инженери. Основи на програмирането – алгоритмично мислене, решаване на проблеми, структури от данни и алгоритми, обектно-ориентирано програмиране, качествен програмен код.

  • Няколко езика за програмиране с общо предназначение – C# и Java. Изучават се в дълбочина езикът и C# и платформата .NET Framework, основните библиотеки и програмни APIs, свързани с .NET платформата. Езикът и платформата Java в основната програма на  начално ниво и може да се усъвършенства чрез изборни курсове.
  • Един динамичен (скриптов) език за програмиране – JavaScript. Изучава се не само езикът JavaScript, но и всички основни технологии, библиотеки и технологични рамки, използвани заедно с него – jQuery, JavaScript OOP + JS UI frameworks + технологии за Single Page Apps като AngularJS.

Обичате да създавате уеб приложения?

Изградете първите си уеб приложения в JavaScript и php. В ИТ индустрията всеки продукт има своето представяне в мрежата. Специално разработена учебна програма ще ви даде възможност да изграждате свои сайтове, като използвате професионални решения. Създайте портфолио от проекти и прилагайте знанията си. Споделете кода си на Github и получете помощ или помогнете на другите да успяват.

  • Уеб front-end технологии: HTML, CSS, JavaScript, създаване на уеб сайтове, CMS системи, Photoshop, SEO и UX технологии (потребителско изживяване).
  • Бази данни и уеб услуги (сървърно програмиране): бази данни, SQL Server и MySQL, NoSQL бази данни, ORM технологии за достъп до данни, уеб услуги и REST.
  • Технологии за уеб разработка: PHP, Apache и MySQL, MVC frameworks, ASP.NET MVC.
  • Технологични платформи: уеб разработка (с ASP.NET MVC и PHP), мобилна разработка (базирана на HTML5 и Cordova), десктоп разработка (базирана на C# и XAML), cloud технологии, софтуерно инженерство.

 

Станете ефективни!

Работата в група ще ви помогне да ускорите напредъка си. Ние поставяме акцент върху работата в екип, програмирането по двойки и съвместната среда за споделяне. Виртуални лаборатории, разработени за различни среди за програмиране, ще ви дадат възможност да се запознаете с най-добрите практики по света. Насладете се на целодневния достъп до учебното заведение в кампуса – 5 дни в седмицата.

  • Работа в екип – сериозно наблягаме на екипната работа по практически проекти и всеки месец организираме поне по един team work.
  • Soft skills обучения – обучаваме освен по технологии, и по нетехнически теми като личностно развитие, ИТ предприемачество, бизнес умения, здраве и спорт и други.

Учене чрез практика

36 седмици на динамична целодневна програма;
648 учебни часа английски език;
320 учебни часа програмиране;
3 хакатона и демонстрации;
72 часа кариерна подготовка;

Международно сертифициране

Преподаватели от водещи ИТ фирми, които ще осъществяват практическата подготовка и наставничеството при реализирането на проекти от учениците. Гостуващи лектори и наставници с богат опит ще гостуват в кампуса.

Гаранция за работа

Започнете кариерата си в програмирането с помощта на нашите консултанти по кариера, които проверяват вашите автобиографии, дават ви насоки, помагат ви при подготовката за интервюта за работа и ви улесняват по пътя към намиране на вашата мечтана работа. Подготвителният етап прeминава в работа в учебната фирма по програмиране към гимназията, където в реална работна обстановка под ръководството на наставници с опит ще реализирате своите първи проекти по време на учебната практика.