ПРОГРАМИРАНЕ НА РОБОТИ

Програмиране на роботи е най-новата специалност одобрена за план прием в България за учебната 2022 -2023 година. Тя е резултат от търсенето на икономическите субекти на специалисти, които могат да управляват частично роботизирани или изцяло роботизирани системи за производство и логистика. Тази специалност ще включва обучение в първи гимназиален етап на основина езика за програмиране C++, както и Java Script, както и запознаване с основните концепции на микроелектронните компоненти. Необходими са задълбочени познания по математика и физика, както и пространствено мислене. Във втори гимназиален етап ще бъдат включени учебни дисциплини свързани с механика, миклоелектроника, 3D проектиране и печат, Интернет на нещата и др.

VIII A клас

IX A клас