Свободни места за ученици

 

Всички желаещи да заемат освободените места в гимназията по двете специалности Приложно програмиране и Програмно осигуряване трябва да се информират за сроковете за подаване на документи в сайта на Регионалното управление на образованието – Бургас и сайта на гимназията секция ученици.

  1. Свободни места за специалност Приложно програмиране в VIII клас за  учебната 2022-2023 година – 1 място
  2. Свободни места за специалност Програмно осигуряване в IX клас за  учебната 2022-2023 година – 3 места
  3. Свободно място за специалност Приложно програмиране в IX клас за  учебната 2022-2023  година – 2 места
  4. Свободно място за специалност Програмно осигуряване в X клас за  учебната 2022-2022 година – 3 места

Подаване на документи се извършва онлайн  https://forms.gle/UTt5Fbs7EVeaMBZn7

Класирането се извършва по критериите за прием след завършен съответен клас. По-подробна информация за балообразуването може да намерите в Процедурата за прием на нов ученик в ПГКПИ

Краен срок за подаване на документи  31 януари 2023 до 17:00 часа

Въпроси можете да задавате на [email protected]0877086622