Свободни места за ученици

Всички желаещи да заемат освободените места в гимназията по двете специалности трябва да се информират за изпитите и сроковете за подаване на документи в сайта на Регионалното управление на образованието – Бургас и сайта на гимназията секция ученици.

  1. Свободни места за специалност Програмно осигуряване в IX клас за  учебната 2021-2022 учебна година
  2. Свободни места за специалност Програмно осигуряване в XI клас за  учебната 2021-2022 учебна година
  3. Свободно място за специалност Програмно осигуряване в X клас за  учебната 2021-2022 учебна година
  4. Свободно място за специалност Приложно програмиране в IX и X клас за  учебната 2021-2022 учебна година

Подаване на документи се извършва онлайн  https://forms.gle/UTt5Fbs7EVeaMBZn7

Класирането се извършва по критериите за прием след завършен съответен клас. По-подробна информация за балообразуването може да намерите в Процедурата за прием на нов ученик в ПГКПИ тук.

Краен срок за подаване на документи  11 април 2022 до 18:00 часа

Изпити за прием в IX, X и XI клас
– Английски език – ниво B1/В2,
– Програмиране по конспект, темите за IX, X и XI клас Програмиране

Въпроси можете да задавате на [email protected], 0877086622