Свободни места за ученици

 

Всички желаещи да заемат освободените места в гимназията по двете специалности Приложно програмиране и Програмно осигуряване трябва да се информират за изпитите и сроковете за подаване на документи в сайта на Регионалното управление на образованието – Бургас и сайта на гимназията секция ученици.

  1. Свободни места за специалност Програмно осигуряване в IX клас за  учебната 2022-2023 година
  2. Свободно място за специалност Приложно програмиране в IX клас за  учебната 2022-2023  година
  3. Свободно място за специалност Програмиране на изкуствен интелект в IX клас за учебната 2022-2023  година
  4. Свободно място за специалност Програмно осигуряване в XI клас за  учебната 2022-2022 година
  5. Свободно място за специалност Приложно програмиране в XI клас за  учебната 2022-2023 година
  6. Свободно място за специалност Програмно осигуряване в XII клас за  учебната 2022-2023 година
  7. Свободно място за специалност Приложно програмиране в XII клас за  учебната 2022-2023 година

Подаване на документи се извършва онлайн  https://forms.gle/UTt5Fbs7EVeaMBZn7

Класирането се извършва по критериите за прием след завършен съответен клас. По-подробна информация за балообразуването може да намерите в Процедурата за прием на нов ученик в ПГКПИ тук.

Краен срок за подаване на документи  2 септември 2022 до 17:00 часа

Изпити за прием в IX, XI и XII клас
– Английски език – ниво B1,
– Програмиране по конспект, темите за VIII, IX и XI клас Програмиране

Изпитите ще се проведат на 8.09.2022 г. от 9:00 часа по английски език и на 9.09.2022 от 9:00 часа по програмиране в гимназията – присъствено!

Въпроси можете да задавате на [email protected]0877086622