Учебници

За учебната 2020-2021 година са необходими следните учебници:

Препоръката ни е учениците от големите випуски да предложат своите учебници на учениците от малките класове.
За учебниците по английски език молим учениците в VIII клас да изчакат входните нива и септември ще имат възможност да закупят тяхната комбинация от представители на издателството в Бургас. За учениците от IX и X клас ще има доставени учебници в офиса на  представители на издателството в Бургас.

За учебниците по немски език молим учениците от IX клас да изчакат със закупуването през септември от представители на издателство на адрес Бургас, Пробуда 25, Educational centre. Учениците от X клас продължават със същите учебници.

Учебниците по програмиране, които са с организиран електронен достъп, ще бъдат предоставени в електронното училище. По предметите Увод в програмирането препоръчваме за VIII и IX клас хартиени учебници по които работим, за да облекчим големия обем електронна четимост.

VIII клас СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021-VIII клас

IX клас СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021-IX клас

X клас СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021-X клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX клас