УЧЕБНИЦИ

За учебната 2023-2024 година са необходими следните учебници:

За учебниците по английски език молим учениците в VIII клас да изчакат входните нива и септември ще имат възможност да закупят тяхната комбинация от представители на издателството в Бургас. За учениците от IX и X клас ще има доставени учебници през септември в офиса на  представители на издателството в Бургас. Учебниците по английски език са в комплект с електронни ресурси и кодът за достъп е необходимо да се закупи с учебника.

За учебниците по немски език молим учениците от IX клас да изчакат със закупуването през септември от представители на издателство на адрес Бургас, Пробуда 25, Educational centre. Учениците от X клас продължават със същите учебници. Учениците от XI и XII клас ще получат инструкции от учителите в началото на учебната година, но е важно да си запазят съществуващите учебници за преговор.

Учебниците по програмиране, които са с организиран електронен достъп, ще бъдат предоставени в електронното училище. По предметите Увод в програмирането препоръчваме за VIII и IX клас хартиени учебници по които работим, за да облекчим големия обем електронна четимост.

Учебниците по програмиране във втори гимназиален етап ще бъдат на английски език, както и достъп до електронни курсове.

VIII клас СПИСЪК-НА-УЧЕБНИЦИТЕ-ЗА-УЧЕБНАТА-2023-2024-VIII-клас

IX клас СПИСЪК-НА-УЧЕБНИЦИТЕ-ЗА-УЧЕБНАТА-2023-2024-IX-клас

X клас СПИСЪК-НА-УЧЕБНИЦИТЕ-ЗА-УЧЕБНАТА-2023-2024-X-клас

XI клас СПИСЪК-НА-УЧЕБНИЦИТЕ-ЗА-УЧЕБНАТА-2023-2024-XI-клас

XII клас СПИСЪК-НА-УЧЕБНИЦИТЕ-ЗА-УЧЕБНАТА-2020-2021-XII-клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX клас