Мерки за контрол и предотвратяване ИПФТ

Целта на настоящите  Вътрешни правила е:
1. Да спомогнат за предотвратяване и разкриване действията на физически и юридически лица, групи и специализирани организации на организираната престъпност, насочени към изпиране на пари и финансиране на тероризма;
2. Да определят задълженията на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, ЛИЦЕ, ОРГАНИЗИРАЩО ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, като задължено по чл.3, ал.2, т.6 лице от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), както и конкретни процедури по тяхното изпълнение;
3. Да установят ясни критерии за разпознаване на съмнителни операции или сделки и клиенти, свързани с изпирането на пари и/или финансиране на тероризма;
4. Да регламентират събирането, обработването, съхранението и предоставянето на информация на дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”, както и на информация свързана с прилагането на
Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab