ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации е гимназия с 24 часов режим на работа с ученици и много често в почивните дни има деца на територията на гимназията, които участват в извънкласни дейности. Поради тази причина се налага да бъдат установени правила, чрез които да бъдат информирани и допускани деца и възрастни до спортните съоръжения на територията. Правилата и режимът ще бъдат публикувани на сайта на гимназията, както часовете и датите за свободен достъп.

Правила за ползване на спортни площадки приети на ПС с Протокол РД-05-05/05.02.2020:

В изпълнение на Заповед № 87/14.01.2020 на кмета на Община Бургас с цел създаване на условия за практикуване на спорт и спортно-туристическа дейност и достъп до спортните обекти – общинска собственост Ви информираме, че Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации има възможност да даде достъп до следните спортни площадки на ученици и граждани:

 • Футболното игрище, баскетболните и волейболни игрища;
 • Спорно оборудване, което могат да носят посетителите е топки, ракети и индивидуални спорни принадлежности, без колела, скутери и тротинетки;

Следните възрастови групи имат право на достъп след представяне на съответен документ:

 • Деца до 14 годишна възраст на спортната площадка трябва да бъдат с придружител, придружителят трябва да е пълнолетен и да се оторизира с личната си карта;
 • Ученици от 15 до 19 годишна възраст трябва да представят лична карта и ученическа карта;
 • Възрастни над 19 години трябва да представят лична карта;

Всички посетители трябва да подпишат декларация, според която предоставят личните си данни на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации за цели свързани с опазване на общинското имущество. Трябва да са съгласни, че ще спазват правилата за ползване на спортните площадки и ще спазват инструкциите на дежурния по охрана служител.

Следните правила са задължителни за посетителите:

 • Пушенето, внасянето на алкохол и упойващи вещества в района на спортната площадка е строго забранено;
 • Не внасят храна и хранителни продукти, които ще консумират на територия на дворните площи на гимназията;
 • Имат право на достъп в почивните и празнични дни, когато на територията на училишето няма ученици и настанени гости, включително и ученици постоянно настанени в Общежитието към Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации;
 • Имат право на достъп в почивните и празнични дни, когато на територията на училишето не се извършват ремонтни дейности;
 • Имат право на достъп в почивните и празнични дни, когато не са обявени епидемични дни със заповед на директора на РЗИ – Бургас или заповед от Национална здравна инспекция;
 • Нямат право на достъп след бедствие, което е засегнало част от територията или сградите;
 • Играещите трябва да бъдат в спортен екип и подходящи футболни обувки за терен с изкуствена трева.
  Не се допускат до спортната площадка посетители с бутони;
 • Дните и часовете за достъп се обявяват на сайта на гимназията в секция Материална база;
 • Ползването на спортната площадка по начин, нарушаващ целостта или по начин, довеждащ до невъзможност за по-нататъшната им употреба създава предпоставка за търсенето на имуществена отговорност;
 • При извършено нарушение или неприлично поведение по време на спортните дейности се докладват на директора на училището, в което се обучават и на правоохранителните органи. Повторното им допускане е след представяне на документ, че разследването е приключило и няма установени нарушения и след решение на ПС на гимназията;
 • При унищожаване на училищна собственост, която се намира на спортните площадки я възстановяват в троен размер и се докладват на правоохранителните органи и на директора на училището, в което се обучават;
 • Ползват територии в наблюдаваната зона от охранителя, а тя е в зоната на спортните игрища и прилежащите към спортните площадки пейки и алеи;
 • Не използват зоните зад учебните сгради и прилежащите алеи и пейки в близост до тях;
 • Спазват указанията дадени от дежурния охранител и не му противоречат, в случаите когато ги помоли да напуснат територията;
 • Всеки посетител на спортната площадка трябва:
  да спазва Правилата;
  да се съобразява с удобството на останалите посетители;
  да не вдига нарочен шум и да не пуска музика от високоговорители;
  да пази имуществото на спортната площадка;
  да носи отговорност за личните си вещи.
 • Посетителите са длъжни да подържат високо ниво на хигиена на спортната площадка.

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации настоява да опазвате общинската собственост за да я използваме дълго време.