Компютърната гимназия предлага задълбочено обучение по програмиране и роботика

Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас предлага на своите ученици задълбочено изучаване на компютърни науки, програмиране и роботика.

Училището стартира обучението през учебната 2018-2019 година с две специалности – „Програмно осигуряване“ и „Приложно програмиране“. В първата специалност децата ще наблягат на технологиите по роботика и изкуствен интелект. Те ще учат компютърните езици – C#, Java и Python, и ще развиват уменията си в лаборатория са създаване на роботизирани елементи и системи. Втората специалност е свързана с т.нар. софтуерно инженерство и разработването на приложения и програми за различни компютърни устройства. В нея учениците ще учат програмните езици – C#, Java и Java Script, които са и най-често използваните технологии за писане на компютърен код и създаване на мобилни апликации.

Часовете по програмиране в новото училище през първата учебна година ще бъде 180 часа, разпределени в 36 учебни седмици, тъй като учениците ще изучават интензивно английски език, който ще им бъде необходим за работа в IT сектора.

Обучението ще започне с въведение по основи на програмирането и алгоритмизацията. То ще се отличава с гъвкаво и интензивно изучаване на основен език за програмиране, за да могат учениците да усвоят ниво, което да им позволи създаване на приложения и стартиране на първите им реални проекти в учебната фирма. В края на първия срок ще има училищни състезания, които ще дадат възможност на учениците да участват в групи и да работят в екип.

В гимназията ще се използва съвременно дигитализирано учебно съдържание, разработено от най-добрите технологични компании в света – Microsoft, Google, SAP, Oracle и Cisco, предназначено за ученици и студенти. Това включва създаване на безопасна виртуализирана среда за обучение и използване на най-съвременните методи „Обърната класна стая“, „Активно учене“, „Учене чрез правене“, „Множествена интелигентност“ и др.

Учениците на технологичната гимназия ще получават международно сертифициране за всеки курс и програмен език, който учат, тъй като учебното заведение ще разполага и със собствен Certiport pearson vue business център.

Иновативният подход в гимназията ще предостави възможност на всеки ученик да има индивидуален достъп до съдържанието и собствен темп за напредък. С цел надеждност, гъвкавост и безопасност на средата ще бъдат използвани инструменти за администриране на Wi-Fi мрежата, достъп до локални услуги и виртуални лаборатории. За достъп до облачни услуги ще се ползват услугите, предоставени от Microsoft и Google, а учениците ще имат поглед върху облачните решения на компаниите за бизнеса. Те ще имат достъп до облачни услуги със сървърни технологии за работа по реални проекти.

Високото ниво на подготовката по информатика, информационни технологии и математика в гимназията е гарантирано от квалифицираните преподаватели, които редовно ще се явяват на национални и международни семинари и обучения.
Учебният процес по програмиране в най-новата гимназия в Бургас е съобразен изцяло с новите учебни програми по „Компютърни науки“ на Министерството на образованието и науката.

Всичко това позволява да бъде създадена обучителна среда от нов вид за следващите поколения, които не само ще използват, но и ще участват активно в създаването на новите технологии.

Повече информация за специалност „Програмно осигуряване“ можете да намерите тук..

Повече информация за специалност „Приложно програмиране“ можете да намерите тук…