ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

В седмицата 21 – 24 януари 2019г, в часовете по предприемачество в ПГКПИ младите програмисти се запознаха с така наречения „Бюджет на гражданите“, който представя обобщено бюджет 2019 на Република България под формата на бюлетин с цел по-добра информираност на обществото и по-добра бюджетна прозрачност.

Информацията в този бюлетин е изготвена от Министерството на финансите, за да представи накратко и по-ясно какви приходи ще събере държавата през 2019 г., откъде ще дойдат тези приходи,  за какво ще бъдат похарчени парите на данъкоплатците и къде ще има в повече от миналата година.  Осмокласниците научиха кои са приоритетните области, за които държавата ще отдели специално внимание при разпределянето на средствата от бюджета.

Беше разгледано и нивото на България спрямо средните за Европейския съюз показатели, според последните прогнози на Европейската комисия за 2019 г.