Отлично представяне на национално състезание

Екипът на ПГКПИ поздравява Станислава Андонова и Магдалена Омайска от 8в клас, които имаха търпението, амбицията и борбения дух да докажат не само на училищно, но и на национално ниво, че възпитаниците на професионалните гимназии имат явен интерес не просто към специфичните познания, към които са се насочили, но и към хуманитарните науки, които дават широк хоризонт на познание, обогатявайки културата им с представи за живота от предходни епохи. Момичетата демонстрираха трайни познания в трите етапа на състезанието “Стъпала на знанието. Български език и литература”, като бяха препитвани на учебен материал както от седми, така и от осми клас. Може би, най-голямо предизвикателство за тях беше вторият кръг, в който трябваше да пишат есе, но те се справиха отлично, като показаха високо познаване на средновековната проблематика и широта на мисленето.

Честито! Продължавайте да се представяте достойно и да градите доброто лице на нашето училище!