NATIVE SPEAKER – ОЩЕ ЕДИН НАЧИН ДА УЧИШ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации е част от голямото семейство на Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт”. Програма Фулбрайт| Фондация „Америка за България“ за помощник-учители по английски език от САЩ се администрира от Българо-американската комисия за образователен обмен и се спонсорира от Фондация „Америка за България“. Целта на програмата е да подобри обучението по английски език в български държавни и общински средни училища чрез осигуряване на достъп до естествен носител на езика и иновативни методи на преподаване, които насърчават усъвършенстването на комуникативните умения на учениците. От началото на програмата до днес 269 американски стипендианти са преподавали като помощник-учители в български средни училища.

Кандидатите за помощник-учители по английски език преминават през стриктен многостепенен процес на подбор. Сред търсените в стипендиантите качества и умения са преподавателски и международен опит, умения за работа в екип, адаптивност, участие в социални и благотворителни дейности, владеене на славянски език и др. През учебна 2019-2020 година програмата ще достигне до близо 9 000 български ученици от 8 до 12 клас.

Освен преподаването на английски език и литература в клас, помощник-учителите по програмата развиват разнообразни извънкласни дейности, които допълнително спомагат за развитието на комуникативните умения на учениците. Тези дейности включват обучение по реч и дебати на английски език, клубове за подготовка за англоезични тестове, клубове по театрално изкуство, готвене, спорт, танци, четене, творческо писане; доброволчески инициативи; консултиране и помощ при избор и кандидатстване в университет и много други.