“ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ” И ГЕОГРАФИАДА

На 27.09.2019 г. в Експо център Флора се проведе “Европейска нощ на учените”. Програмата на събитието беше изключително богата и интригуваща както за децата, така и за техните родители и гости на демонстрациите. Акцентът тази година беше поставен върху развитието на новите технологии. Бяха представени демонстраци на принципите и работата на невронната мрежа за лицево разпознаване; тримерни интерактивни представяния на значими архитектурни комплекси от Възраждането, носители от Източноправославната култура и изкуство: църковни и манастирски комплекси – архитектура, стенописи, иконография от региона на Велико Търново; Демонстрация на експериментално уеб-базирано игрово приложение за интерактивно представяне и изучаване на тракийската цивилизация и култура.

Учениците от гимназията представиха свои проекти – роботи, разработени с Lego конструктори, светещо кубче с Arduino, управляваха конструирани и програмирани с Arduino колички. Демонстрираха изкуствен интелект чрез хуманоидния робот Pepper и доботи, които са умалени модели на промишлени роботи. Кметът Димитър Николов награди най-активните от тях. 

В рамките на REFRESH: „Европейска нощ на учените” се проведе и ученическото отборно състезание бургаска Географиада (състезание по География и икономика) в СУ „Константин Преславски”. ПГКПИ участва с два отбора, всеки по четири човека. Отборът DGgraph2 в състав Александър Динев, Александър Патрашков, Боян Бинев и Димитър Дяков се представи отлично, заемайки второ място. Другият отбор на гимназията, DGgraph1 / Стойчо Димитров, Борислав Фердинандов,Ивелин Бъчваров и Симеон Николов заеха четвърто място. Резерва бе Стоян Колев. Събитието се организира съвместно от Географ БГ, Българско географско дружество, Община Бургас и СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас. Състезанието е интерактивно и в него участниците трябваше да отговарят като отбор на въпроси в рамките на определено време. Въпросите бяха задавани чрез мултимедия, а надпреварата проведена от модератор и пред публика. Тематиката на въпросите покрива сфери на географското познание, застъпени в обучението по география от 5. клас до 12. клас, но преди всичко акцентира върху общата географска култура на учениците и уменията им за аналитично и логическо мислене.