НАГРАДАТА НА ХЕРЦОГА НА ЕДИНБУРГ

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации е официален оператор на наградата на херцога на Единбург. Международната награда на херцога на Единбург (наричана за краткост Наградата) е водеща международна младежка Програма за личностно развитие и постижения. Участниците в нея се състезават със самите себе си, като предизвикват собствените си убеждения за това на какво са способни и до къде най-далеч могат да стигнат. Постигайки целите си, младите развиват умения и качества, които остават за цял живот.

Основни принципи на Наградата: да е достъпна, доброволна, забавна, развиваща, без съревнование и да развива постоянство. Тук от значение са само личните желания и цели. Може да избереш да развиеш в рамките на програмата всяко едно умение, физическа активност и доброволческа дейност, която искаш и е наистина важна за теб.

Условия за участие и характеристики

За да участваш в Наградата трябва да си на възраст между 14 и 24 години. Наградата се състои от четири задължителни направления: Доброволчество, Умения, Физическа активност и Приключенско пътуване.Ти ще се развиваш във всяко едно направление от посочените.

Наградата има три нива: Бронз, Сребро и Злато. Всяко ниво има своето минимално време за постигане. Важното е, че тук няма провал!
Няма значение колко време ще ти отнеме, но с достигането на поставените си цели, ти постигаш съответното ниво. На ниво Злато имаш допълнително предизвикателство – Проект в полза на местна общност далеч от дома.

Не е нужно участниците да са добри в каквото и да било, за да постигнат Наградата. Това, което е нужно, е да си поставят лични предизвикателни цели, които да следват стъпка по стъпка, всеки ден. Участниците в програмата получават точно толкова, колкото усилия и постоянство са вложили в процеса на постигането и. Младежът ще получи от Наградата, каквото е вложил в нея.

Ако проявявате интерес към Наградата, обърнете се към някого от своите учители: Иван Ангелов, Ивелина Колева – лидер, Виктор Стоев – координатор, Христо Симеонов – основен лидер.