ЛЕКЦИЯ ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ В БСУ

Независимо дали го осъзнаваме или не, изкуственият интелект отдавна е излязъл от сферата на абстрактната наука и навлиза системно в нашия живот. Съвременните умни програми са способни да откриват скрити зависимости между явления, да се учат от собственият си опит (подобно на хората), да правят надеждни прогнози за бъдещето и да анализират огромни обеми от информация, надхвърляйки многократно изчислителните възможности на човека.

Ние в ПГКПИ оценяваме важността на тази област от науката и практиката и сме радостни да споделим заниманията ни в тази посока.

През изминалата седмица в Бургаския свободен университет гостуваха млади хора от български ИТ компании, които проведоха семинар пред ученици и студенти с цел презентиране на актуалните достижения и тенденции в маркетинговите и медийните проучвания. Този вид проучвания в съвремието се базира на обработката на дигитализирана текстова информация чрез средствата на изкуствения интелект. Лекторите презентираха различни аспекти от дейността на компаниите от бранша на маркетинговите и медийните проучвания, актуалните технологии и интелигентни решения от практиката и демонстрираха програмни решения по интерактивен начин. В семинара бяха застъпени теми като машинно (само)обучение, статистически анализ на текст, семантичен и афектен анализ, обработка на естествени езици чрез програмни средства и др. Въпреки високата сложност на теоретичната постановка, гостуващите ученици от ПГКПИ показаха завидни познания в областта на интелигентните технологии, което не е изненадващо, предвид, че в избирателните учебни курсове в гимназията тези технологии присъстват неизменно. Щастливи сме, че наши ученици се интересуват от развитието на интелигентните технологии и категорично демонстрират способности за усвояване и изпозлване на такива сложни концепции. Благодарим на нашите лектори и партньорите от БСУ за любезната покана и се надяваме в бъдеще този тип инициативи да станат редовни.