ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

В периода 2-4.12.2019 година група от 6 ученици и 2 учители посетиха ПМГ “Васил Друмен”, гр. Велико Търново. ПГКПИ-Бургас и ПМГ-В.Търнова са партньори по Национална програма “Иновации в действие”.

По време на срещата училищата предствиха своите иновации, реултатите от изпълнението им и споделих добри практики. Групата от ПГКПИ наблюдава открит урок по иновативния учебен предмет Компютърна математика, където ученици от VIII клас решаваха геометрични задачи с помощта на компютърната програма GeoGebra. Наблюдавахме и урок по програмиране на С++ в 9 клас и занимания по интереси – клуб по роботика. От своя страна и ние разказахме как протичат тези часове в ПГКПИ и осъществихме онлайн среща, по време на която г-жа Димитрина Тодорова ни разходи виртуал из училище и ни представи новата лаборатория по роботика.

Мобилността приключи с обещания за нови срещи, а участниците се заредиха с нови идеи и цели.