ФОРУМ ДОБРОВОЛЧЕСТВО – “ЗАЕДНО ТВОРИМ ДОБРО”

На 11.12.2019г. в ЕКСПОЗИЦИОНЕН ЦЕНТЪР ФЛОРА в Приморски парк, Бургас се проведе първия ежегоден форум за доброволчество – „Заедно творим добро“, целящ да се популяризира доброволческата дейност сред деца, родители и работодатели и да се създаде пространство, където доброволци от различни сфери да се запознават, да споделят и популяризират каузите си.

На форума се събраха представители от ученически и студентски съвети, пeдагогически съвети, родителски настоятелства, работодатели, организации и фондации, желаещи да споделят своите доброволчески инициативи. Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации беше представена на форума от ученичките Радина Величкова и Невена Павлова, които презентираха дейностите, които са инициирани от учениците – коледен благотворителен базар, събраните средства от който бяха дарени на БЧК; събиране на помощи и средства за приюта на отец Иван; участие в засаждането на дървета в двора на гимназията и др. 

Доброволчеството е една от най-силните форми на социална активност, която помага с малки стъпки всеки ден да живеем в по-отговорно и по-сплотено общество.