УСПЕШЕН ПЪРВИ ДЕБАТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ГИМНАЗИЯТА

На 20.12.2019 г. се състоя публичен дебат във формат „световни училищни дебати“ между представителни отбори на VIII и IX клас. Темата на дебата беше: „ТП вярва, че обучението в училища на еднополов принцип е по-ефективно от това в училища, организирани на смесен полов принцип“. Участниците показаха добро владеене на основните техники в построяването на речите. Учениците демонстрираха способност за задълбочен анализ на проблема и дори приведоха примери от различни образователни практики в Европейския съюз, като илюстрираха своите тези с успешни модели от образователната система в Англия и Испания, където могат да се дадат функциониращи примери за училища, организирани именно на полов принцип. Получиха се оспорвани точки на сблъсък, което провокира чести аплодисменти от страна на публиката.

Пожелаваме на младите дебатьори весели празници, здраве и успехи в ораторското изкуство през новата 2020 година!