НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ОБЛАСТ БУРГАС

На 14.04.2020 година се проведе Областният кръг на Националната олимпиада по Информационни технологии за област Бургас. Поради обявеното извънредно положение в страната и наложените ограничения Олимпиада се състоя изцяло дигитално. Защитите се проведоха в онлайн събрание, организирано с платформата Microsoft Teams. Това стана възможно благодарение на проект на МОН, който създаде електронни адреси на всички ученици, учители и администрация в сферата на образованието с домейн @edu.mon.bg.

Организатор на събитието беше Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации. От първоначално регистрираните 69 ученици, 32 се решиха да представят и защитят пред комисия проектите си по ИТ. Всички ученици се представиха достойно и олимпиадата протече без технически проблеми. От представените 18 проекта, тази година  комисията допуска до Национален кръг 14 от тях. Протокол с резултатите може да видите тук: Rezultati_NOIT_ 2020-14.04.2020

Успех на състезателите в следващия етап на Олимпиадата!