МЛАДШИТЕ ПОСЛАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ТЯХНОТО ПОСЛАНИЕ – STAY SAFE

Младшите посланици на ЕП от Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации показват своята съпричастност към случващото се в Европа и в глобален аспект чрез творчество. Пандемията за пореден път доказа на човечеството, че изкуството, красотата и детската чистотата, хармонията със самия себе си и обществото, са нещата, които ще ни запазят като човешки същества. А какъв по-добър начин да засвидетелстваме отношението си към проблема, ако не с изкуство. Учениците в ПГКПИ не веднъж са доказали своите творчески заложби и демонстрират завидни умения не само в програмирането, но и в дизайна и рисуването.

Тяхното послание е закодирано в няколко картини, изобразяващи човешките длани – светът като една човешка длан, светът, за който всеки от нас носи отговорност. Stay safe са думите, които чуваме все по-често.В символичен план младшите посланици  в лицето на Жаклин Йорданова, Ема Матева, Радина Величкова и Йоана Стоянова ни демонстрират, че България е част от голямото европейско семейство на ЕС. По същия начин както не можем без две ръце, така и Европа и България си партнират в тази ситуация.