9 МАЙ – ДЕНЯТ НА ЕВРОПА

Младшите посланици на ЕП към ПГКПИ гр. Бургас изготвиха кратка презентация, с която да отбележат Деня на Европа и да запознаят своите съученици с важността на този исторически момент за съдбата на Европа, България и в глобален аспект.

  • Денят на Европа е посветен на мира и обединението в Европа. Има два отделни посочени дни на Европа:
  • 5 май за Съвета на Европа;
  • 9 май заЕвропейския съюз (ЕС), познат също като Денят на Шуман, спомняйки си Декларацията на френския министър Робърт Шуман
  • Денят на Европа е един от европейските символи, насърчаващи единството между европейците.