КЛУБОВЕ ГРАФИЧЕН И ВИЗУАЛЕН ДИЗАЙН

Учениците от ПГКПИ имат възможност да изучават особеностите на графичния дизайн в сформирани клубове по Национална програма “Образование за утрешния ден”. Към гимназията функционират два клуба “Graphic Design” и “Visual Design” с ръководител Данаила Стаматова. Учениците изучават продуктите на Adobe и ще имат възможност да се явят на сертификационен изпит на Adobe Certified Associate, който е на английски език и е международно признат. От началото на епидемичната обстановка часовете се провеждат дигитално през платформата MS Teams и част от задачите се изпълняват асинхронно в електронното училище на гимназията.

Ето и част от задачите, които изработват учениците по време на заниманията:


Упражнение за прецизни селекции

Изходни файлове

 

 

 

 

 

След обработка

 

 

 

 

 

 

Копиране и трансформиране на обекти

Изходни файлове                                                                      Резултат

 

 

 

 

 

 

Възстановяване на снимка

 

 

 

 

 

 

 

 

Изработване на плакат

 

 

 

 

 

 

 

За финален проект учениците трябва да изработят креативни емотикони.