Учениците от ПГКПИ имат възможността да се докоснат до разработването на 2D скици и съoтветно техните 3D модели с помощта на CAD системата SolidWorks. Този клуб е част от Националната програма „Образование за утрешния ден“ и неговата цел e децата свободно да разработват различни 3D модели, които след това да бъдат отпечатани на 3D принтер.

SolidWorks дава възможността 2D скица да се превърне в 3D модел, на който могат да бъдат зададени дебелина на модела, материал за изработка при принтиране и др. Също така могат да се изчертаят отделните елементи на един по-сложен детайл и след това да се сглобят в едно.

Учениците, участващи в клуба, преминаха през всички стъпки на изработка на детайл, готов за принтиране.