ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС “МЕЖДУНАРОДНА НАГРАДА НА ХЕРЦОГА НА ЕДИНБУРГ”

От септември 2019 г. ПГКПИ, гр Бургас се включи в проекта „Международна награда на херцога на Единбург“. За участие в инициативата се записаха 8 ученици на ниво бронз.
От 1 март до 31 май учениците планираха да работят по своите индивидуални планове за осъществяване на дейности 3 дни в седмицата по 1 час в трите направления (физическа активност, умения, доброволчество).
Извънредната епидемична ситуация в страната и в света, свързана със заболяването Ковид 19 в голяма степен затрудни изпълнението на планираните инициативи. Наложи се удължаване на срока по цялостното изпълнение на поетите от децата отговорности по проекта и включване на възможности за дейности през летните месеци. Остава надеждата, че ситуацията в страната и в света през лятото ще се стабилизира. Това ще даде шанс на учениците до края на месец септември да реализират своето приключенско пътуване и да изпълнят изискванията по проекта.
Ръководството на училището е в много тесен контакт с координаторите на проекта „Международна награда на херцога на Единбург“. Съвместно с лидерите на наградата в лицето на учители от гимназията се извършва постоянен мониторинг на дейностите, съобразявайки ги с измененията в средата и обстоятелствата, свързани с пандемията в света.
Резултат на взаимното сътрудничество и доверие е полученият по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост поздравителен адрес от г-жа Любомира Велчева – изпълнителен директор „Международна награда на херцога на Единбург – България“:
Поздравителен адрес