СРЕЩА НА МЛАДШИТЕ ПОСЛАНИЦИ С ЕСЕН АЛИЕВА

На 04.03.2021г., 22 ученици от Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации гр. Бургас се срещнаха за виртуален разговор с Есен Алиева, която представи пред тях интересна презентация за ЕС, неговата история на възникване, структурите, които функционират в него.  Реализира се интересен разговор, който се надяваме скоро да има своето естествено продължение. Есен Алиева запозна учениците със възможностите за стажове в Европа и интересни Хакатони, в които биха могли да се включат. Във финала на разговора се разделихме с обещание за съдействие за нова онлайн среща, в която учениците да се срещнат с български евродепутат, ангажиран с политиката на ЕП в областта на изкуствения интелект.

Тъй като учениците в ПГКПИ се вълнуват от теми, свързани с изкуствения интелект се надяваме да реализираме среща с някой от българските евродепутати, ангажирани с проблемите на AI. В момента има две становища на Европарламента с български докладчици. Това са:

Емил Радев (ЕНП)- докладчик в сянка по резолюцията относно изкуствения интелект: въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на международното право, доколкото ЕС е засегнат, в сферата на употребата за граждански и военни цели и в сферата на държавната власт извън обхвата на наказателното правосъдие.

 Иво Христов (С§Д): докладчик по становището на комисия AGRI за изграждането на цифровото бъдеще на Европа: премахване на пречките пред функционирането на цифровия единен пазар и подобряване на използването на изкуствения интелект за европейските потребители.

Ето и част от линковете, които биха могли да представляват интерес за учениците в бъдеще:

https://www.europarl.europa.eu/bulgaria/bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B5

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/bg/work-with-us/traineeships

https://digieduhack.com/en/