УСПЕХ НА XXV-та НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 19.03.2021 г. се проведе поредното издание на XXV-та Национална ученическа философска конференция “Човек-свят“. Инициатор и традиционен домакин  на конференцията е СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас. Организатори са Община Бургас, РУО на МОН и училището – домакин.   Националната ученическа философска конференция има за цел младите хора да обменят мисли по различни човешки и житейски проблеми, да се опитат да развият своето мислене, да познаят себе си, да изградят активна гражданска позиция.
Участниците се представят със свои есета, стихотворения, разкази, разсъждения и др. по зададени теми от предходната конференция. Работите се оценяват от компетентно жури по следните критерии: Философска образованост, убедителност, оригиналност и самостоятелност. Учениците представят и защитават своите разработки.
Есетата се оценяват от компетентно жури, представено от университетски преподаватели, експерти в областта на философията и гражданското образование от МОН и РУО.
Темите по избор, по които работиха тази година учениците, бяха: 

  1. „Има неща, в които отначало трябва да повярваме, за да можем по-късно да ги проумеем.“

Августин Блажени 

  1. „И най-радикалните революции ще се превърнат в консервативни в деня след революцията.“

Хана Аренд 

  1. „Трудните уроци са по-мъдри и по-благодарни за човека от лесните.“ 

Йордан Радичков

Участници от ПГКПИ бяха: Елина Генова – VIIIб клас, Иван Бързев – IXа клас, Красияна Камбурова – Xб клас. И тримата ученици от нашето училище се представиха отлично. С трета награда в своята възрастова група бе отличено есето на Елина Генова на тема Трудните уроци са по-мъдри и по-благодарни за човека от лесните“- Йордан Радичков. Журито оцени не само съдържанието на есето, но и блестящата защита на авторката. Тримата наши участници са изключително вдъхновени от своя опит, от споделените идеи и с нетърпение очакват следващи събития на философска тематика, за да се включат в тях.

Във времето на бума на технологиите и икономиката на знанието е важно да дадем отговор на въпроса за „смисъла“ и „пътя“. Защото за какво ни е „пътят“, ако не води в „храма“? 

Интересът на учениците от ПГКПИ към философията и гражданската тематика е доказателство, че бъдещето на страната ни и света е в надеждни ръце. 

Христо Симеонов
учител по философия и икономика в ПГКПИ